Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

EU-asiat ulkoasiainhallinnossa 

UlkoasiainministeriöKatajanokalla sijaitseva ulkoasiainministeriön päärakennus. Kuva: UM


 

 

Ulkoasiainministeriön vastuulla on EU-asioiden valmistelu, seuranta ja Suomen kantojen määrittely seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

 • EU:n ulkosuhteet: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kauppapolitiikka ja kehityspolitiikka 
 • EU:n yleinen kehittäminen yhdessä valtioneuvoston EU-asioiden osaston kanssa
 • EU-oikeus ja EU:n ulkosuhdesopimukset
 • EU:n laajentuminen

Suomen painopisteitä EU-kysymyksissä ulkoasiainhallinnon näkökulmasta

 • Euroopan ulkosuhdehallinnon vahvistaminen.
  Suomen tavoitteena on, että EU on yhtenäinen globaali toimija, joka puhuu yhtenäisesti keskeisistä maailmanpolitiikan kysymyksistä.
  Suomen tavoitteena on, että EU on yhtenäinen globaali toimija. Kuva: UMSuomen tavoitteena on, että EU on yhtenäinen, globaali toimija. Kuva: UM
 • Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen.
  Suomi pyrkii EU:n sisäisen ja ulkoisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Yhteisen ulko- ja turvallisuus-politiikan kehittäminen on yksi Suomen EU-politiikan painopisteistä. Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan EU:n kriisinhallintaoperaatioihin.
 • EU:n markkinoillepääsystrategian kehittäminen ja toimeenpano.
  Suomen tavoitteena on vahvistaa EU:n markkinoillepääsystrategiaa, kehittää kauppapoliittista valmistelua ja vaikuttamista unionin kantoihin. 
 • Kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja vaikuttavuus.
  Suomi korostaa kehityspolitiikassa johdonmukaisuutta, avun laatua ja tuloksellisuutta.
 • Kokonaisvaltaisten suhteiden kehittäminen Venäjään ja muihin EU:n strategisiin kumppaneihin sekä EU:n lähialueisiin.
  Suomi tukee Venäjän lähentymistä Eurooppaan ja integroitumista kansainväliseen sopimusjärjestelmään.
 • Suomi tukee pohjoisen ulottuvuuden ja arktisten asioiden aktiivista edistämistä yhteistyössä EU:n, Venäjän, Norjan, Islannin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa.
 • Suomi pyrkii tiivistämään Itämeren alueen EU-yhteistyötä, tavoitteenaan Itämeren suojeleminen ja alueen taloudellinen kehittäminen.

pdfSuomen EU-politiikan avaintavoitteet 2013, valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto (pdf 32 Kt.)

 pdfSuomen EU:n itäisiä kumppaneita koskeva politiikkalinjaus 2012  (pdf 209 Kt)

Takaisin ylös