Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Tjänster

Utrikesministeriets informationstjänster på webben betjänar privatpersoner främst i frågor som berör resande och konsulära ärenden eller pass- och visumärenden. Tjänsterna erbjuder olika målgrupper information enligt ämne. Företagstjänsterna innehåller information om export och finansiering. Databanken innehåller basfakta om ministeriets verksamhetsområde och tjänster.

Takaisin ylös