Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Inresetillståndsärenden för utlänningar

På utlänningars inresa och på deras vistelse i Finland tillämpas det som stadgats i utlänningslagen och Schengenavtalet. 

Ansökan om inresetillstånd eller visum görs i första hand i sökandens hemland hos en finsk beskickning.

Förtfrågningar via e-post

Allmänna inresetillstånd- och visumförfrågningar hänvisas med e-post till pass- och visumenheten i utrikesministeriet. Förfrågningar gällande visumansökningens handläggningsskede samt övriga frågor gällande ansökningsprocessen hänsvisas till handläggande beskickning i respective land.

  • e-post: visas.passports@formin.fi
Takaisin ylös