Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Konsulära tjänster

Finlands utlandsbeskickningar och utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden i Helsingfors hjälper nödställda finländare i utlandet.

Finlands representationsnät 12/2013

Utlandsbeskickningarna ger råd och bistånd och fungerar som förmedlare i ärenden som faller inom beskickningens behörighet.

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden i Helsingfors samordnar hjälpen i hemlandet.

Konsulära tjänster för resande

Takaisin ylös