Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Resemeddelanden

Resemeddelanden är information om resesäkerheten i olika länder. Utrikesministeriet publicerar resemeddelanden från nästan tvåhundra länder där Finland är representerat eller där beskickningarna annars kan få tag i pålitliga uppgifter.

Resemeddelanden enligt landDe finländska beskickningarna utomlands bevakar säkerhetsläget i regionen och skriver regelbundet meddelanden där de redogör för

  • den politiska situationen
  • varnar för brottslighet och farliga områden
  • berättar om säkerhetsproblem i trafiken
  • påminner om kulturella skillnader.

Informationen är avsedd att vara ett stöd för resenärens egna beslut, och de innehåller vanligtvis inte rekommendationer, uppmaningar eller förbud. I slutet av resemeddelandet hittar du kontaktuppgifter till den finländska beskickningen på resmålet.

Resemeddelanden där vi avråder från resor till ett visst område eller land ger vi enbart på goda grunder. Innan ett sådant beslut fattas har inte bara Finlands, utan ofta också andra EU-länders beskickningar noga övervägt säkerhetsläget i området eller landet.

Du kan läsa eller beställa resemeddelanden

Om du ska resa till länder som inte omfattas av utrikesministeriets resemeddelanden kan du informera dig om säkerhetsläget genom att läsa reseråd från andra länder.

Takaisin ylös