Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Rättstjänsten

Till rättstjänstens uppgifter hör följande ärenden:

 • folkrätt
 • internationellt samarbete och samordning mot terrorism
 • frågor som gäller konventioner om mänskliga rättigheter och Europadomstolen samt andra rättsliga frågor som hänför sig till mänskliga rättigheter
 • rättsliga frågor rörande Europeiska unionen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
 • att företräda Finland inför EU-domstolen och vid överträdelseförfaranden som gäller Finland som medlem av Europeiska unionen
 • internationella överenskommelser, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
 • författningsberedning, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
 • att företräda finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan.

Avdelningschef

Postadress:
Utrikesministeriet
Rättstjänsten
PB 416
00023 STATSRÅDET
FINLAND
Besöksadress:
Maringatan 22 B, MKB2
00160 HELSINGFORS
FINLAND
Fax:
+358 9 1605 5703
E-post:
OIK-01@formin.fi
Päivi Kaukoranta
 • Rättschef
 • tfn +358 295 351144
 • tfn +358 9 16055700
Marja-Riitta Malanin
 • Ledningssekreterare
 • tfn +358 295 351569
 • tfn +358 9 16055702
Anna Esko
 • tfn +358 295 351146
Ulla Karttunen
 • Administrationsansvarig
 • tfn +358 295 351143
Marja Lehto
 • Ledande sakkunnig
 • tfn +358 295 350086
E-post: de anställda på utrikesministeriet har e-postadress av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 6.7.2010

Takaisin ylös