Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Rättstjänsten

Till rättstjänstens uppgifter hör följande ärenden:

  • folkrätt
  • internationellt samarbete och samordning mot terrorism
  • frågor som gäller konventioner om mänskliga rättigheter och Europadomstolen samt andra rättsliga frågor som hänför sig till mänskliga rättigheter
  • rättsliga frågor rörande Europeiska unionen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • att företräda Finland inför EU-domstolen och vid överträdelseförfaranden som gäller Finland som medlem av Europeiska unionen
  • internationella överenskommelser, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • författningsberedning, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • att företräda finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan.

Avdelningschef

Postadress:
Oikeuspalvelu
PL 416
00023 VALTIONEUVOSTO
Besöksadress:
Oikeuspalvelu
PL 416
00023 VALTIONEUVOSTO
Fax:
+358 9 1605 5703
E-post:
OIK-01@formin.fi
Rättschef
Päivi Kaukoranta
tfn +358 295 351144
tfn +358 9 16055700
Marja-Riitta Malanin
tfn +358 295 351569
tfn +358 9 16055702
Anna Esko
tfn +358 295 351146
Ulla Karttunen
tfn +358 295 351143
Marja Lehto
tfn +358 295 350086
E-post: arbetarna på utrikesministeriet har e-postadress av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 6.7.2010

Takaisin ylös