Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för inrese- och passärenden

Enheten för inrese- och passärenden har följande uppgifter:

 • deltagande i beredningen av inresepolitiken
 • utveckling av EU:s och Schengenområdets visumsystem
 • styrning och samordning av beskickningarnas inresetillståndsärenden samt avgivande av visumutlåtanden
 • styrning av beskickningarnas passärenden och samordning av verksamheten samt behandling av ansökningar från beskickningar utanför passystemet, utveckling av passystemet
 • beviljande av tjänstepass och anskaffande av visum för diplomat- och tjänstepass
 • handräckning i frågor rörande resedokumenten för utlänningar som vistas i Finland
 • godkännande av utländska resedokument
 • rättsliga frågor och lagstiftningsfrågor rörande enhetens verksamhet, inklusive experthjälp och rådgivning i samband med det.

Kundservice:

Diplomat- och tjänstepass: kl. 9.00 - 12.00; med tidsbokning kl. 13.00-15.00 |

Schengen-visumärenden: telefontid kl. 10.00-12.00, tel. 0295 379979. E-post: visas.passports@formin.fi

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för inrese- och passärenden
PB 423
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 E
MKE
00160 HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Leena Liukkonen
 • Enhetschef
 • tfn +358 295 351 547
Virpi Kankare
 • Ambassadråd
 • Ansvarig tjänsteman, samordning av inreseärenden, EU:s rättsliga och inrikes frågor
 • tfn work +358 295 351 772
Anna Mantere
 • Assistent
 • tfn +358 295 350 263
Jaana Lång
 • Assistent
 • tfn work +358 295 350 130
Mari Vidgrén
 • Assistent
 • tfn work +358 295 350 090
Marita Auvinen
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 351 783
Timo Täyrynen
 • Ansvarig tjänsteman, Schengensamordning
 • tfn work +358 295 351 093
Eliisa Kojo
 • Ansvarig tjänsteman, uppehållstillstånds- och utlåtandeärenden, administration
 • tfn work +358 295 351 774
Merja Mustikka
 • Samordnare, utbildning om inresetillstånd och resedokument
 • tfn work +358 295 351 079
Tommy Walkila
 • Lagstiftningssekreterare
 • tfn work +358 295 351819
Henna Närhi
 • Lagstiftningssekreterare
 • tfn work +358 29 535 0153
Karoliina Hyttinen
 • Lagstiftningssekreterare
 • Tjänstledig 1.1.2018 - 31.12.2018
Anja Lahdenperä
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn +358 295 351 715

Visumteamet

Saara Grip
 • Teamledare, visum
Taina Karpenko
 • Administrationsansvarig, viseringsteamet
Brita Eriksson
 • Assistent, allmänhetstjänster, visum
Jaana Honkakunnas
 • Assistent, allmänhetstjänster, visum
Aila Mustalahti
 • Assistent, allmänhetstjänster, visum
Minna Niemi
 • Assistent, allmänhetstjänster

Passteamet

Arja Safarov
 • Teamledare, passärenden
 • tfn work +358 295 351 927
Heimo Repo
 • Ansvarig tjänsteman passärenden
 • tfn work +358 295 351 703
Vuokko Ritari
 • Administrativ attaché
 • Administrationsansvarig, utbildning om passystemet
 • tfn work +358 295 351 496

Tjänstepass och tjänstevisum

Tuomas Alatalo
 • Assistent, allmänhetstjänster, diplomat- och tjänstepass, tjänstevisum
 • tfn work +358 295 351 065
Aino Möltsi
 • Assistent, allmänhetstjänster, diplomat- och tjänstepass, tjänstevisum
 • tfn work +358 295 351 080
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 17.3.2018

Takaisin ylös