Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Indien: utvecklingsmätare

Sijoitus inhimillisen kehityksen indeksillä (2012)
[1]:
136 / 186
Köyhyydessä elävien osuus koko väestöstä
(alle 1,25 dollaria/päivä 2010) [2]:
32,7
Alle 5-vuotiaiden kuolleisuus
(1000:ta elävänä syntynyttä kohden 2012) [2]:
56,3
Aikuisten lukutaito (% yli 15-vuotiaista 2010) [2]: ..
Koulun aloittaa (% kouluikäisistä 2011) [2]: ..
Ostovoimakorjattu BKTL/asukas USD (2012) [2]: 3840,0
Sijoitus korruptioindeksillä (2013):
[3]
94 / 175

Lähteet:
[1] Human Development Report 2013, UNDP
[2] World Development Indicators, World Bank
[3] Corruption Perceptions Index 2013, Transparency International

Detta dokument

Uppdaterat 18.12.2013

Takaisin ylös