Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Saudiarabien: utvecklingsmätare

Mänsklig utveckling index rang :
(rang / länder 2011) [1]
56 / 187
Andel fattiga:
(% som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen 2010) [2]
..
Barndödlighet:
(under 5 år, per 1000 levande födda 2010) [2]
17,5
Andel läskunniga vuxna (% över 15 år 2009) [2]: 86,1
Barn som påbörjar grundskolan:
(% av den totala befolkningen i grundskoleåldern 2009) [2]
..
BNP per invånare, köpkraften medräknad USD 2010 [2]: ..
Korruption index rang:
(rang / länder 2010) [3]
57 182

Källor:
[1] Human Development Report 2011, UNDP
[2] World Development Indicators, World Bank
[3] Corruption Perceptions Index 2011, Transparency International

Detta dokument

Uppdaterat 19.6.2012

Takaisin ylös