Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Maatiedosto Kuuba

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Kuuban väliset diplomaattisuhteet solmittiin 5. huhtikuuta 1929. Kuuban vallankumouksen jälkeen Suomi tunnusti maan 23. tammikuuta 1959.

 

Suomen suurlähettilään akkreditointi Havannaan tapahtui Washingtonista vuoteen 1964 saakka, josta lähtien se siirrettiin Méxicoon. Tällöin Havannassa oli väliaikaisen asiainhoitajan johtama edustusto. Suomi nimitti Havannaan residentin suurlähettilään vuonna 1980. Edustusto suljettiin taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuonna 1992, josta lähtien Méxicossa oleva suurlähettiläs on ollut sivuakkreditoitu myös Kuubaan. Suomella on Havannassa kunniapääkonsulaatti.

 

Kuuba avasi vuonna 1962 Helsingissä väliaikaisen asiainhoitajan johtaman suurlähetystön. Suurlähettiläs Tukholmassa oli akkreditoitu myös Helsinkiin. Vuosina 1979–84 Kuuballa oli Helsingissä residentti suurlähettiläs. Kuuba sulki suurlähetystönsä 1992, mutta avasi tammikuussa 1999 Helsingissä uudelleen väliaikaisen asiainhoitajan johtaman suurlähetystön samalla, kun Tukholmassa oleva suurlähettiläs oli akkreditoitu Suomeen. Vuodesta 2007 Kuuballa on jälleen suurlähettilään johtama edustusto Helsingissä.

 

Suhteissaan Kuubaan Suomi huomioi EU:n yhteisen Kuubaa koskevan kannan, jota EU tarkastelee säännöllisin väliajoin.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen vienti Kuubaan vuonna 2012 oli arvoltaan 4,6 miljoonaa euroa ja tuonti 1 miljoona euroa. Suoran kaupan lisäksi Kuubaan myydään jonkin verran suomalaisia tuotteita kolmansien maiden kautta. Yritysten mielenkiinto Kuubaa kohtaan on varsin vähäinen johtuen etenkin rahoitusmahdollisuuksien puuttumisesta. Kuubaan ei toistaiseksi myönnetä Suomesta vientitakuita. Kysyntää suomalaiselle teknologialle voisi kuitenkin olla muun muassa telekommunikaatio-, energia- ja kaivossektoreilla. Suomalaismatkailu Kuubaan on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien, ja maassa vierailee vuosittain noin 6 000 suomalaista matkailijaa.

Sopimukset

14.3.1979 Sopimus taloudellisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä (51/1975)

2.11.1982 Kulttuurisopimus (32/1983)

1.10.1990 Viisumivapaussopimus (75/1990)

    • 16.12.1994 Sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen (101/1994)

 

Maiden välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen toimeenpano on vielä vireillä. Se on allekirjoitettu 17. joulukuuta 2001 ja hyväksytty 5. kesäkuuta 2002.

Vierailut

Maiden välinen virallinen vierailuvaihto on viime vuosina ollut vähäistä. Valtiosihteeri Jukka Valtasaari kävi ensimmäiset virkamiestason poliittiset konsultaatiot huhtikuussa 1999 Havannassa, ja varaulkoministeri Angel Dalmau vastaavat konsultaatiot Suomessa syyskuussa 2000. Eduskunnan sosiaalivaliokunnan delegaatio kävi Kuubassa huhtikuussa 2000 ja ulkoasianvaliokunnan valtuuskunta tammikuussa 2001.

 

Virkamiestason yhteyksistä mainittavimmat ovat viime vuosina olleet ulkoministeriön alueosaston apulaisosastopäällikön johdolla käydyt keskustelut Kuubassa syksyllä 2005 ja Kuuban ulkoministeriön Eurooppa-osaston päällikön keskustelut Helsingissä maaliskuussa 2006. Parlamenttien välisiä vierailuja on ollut varsin säännöllisesti. Suomesta Kuubassa ovat vierailleet muun muassa eduskunnan työ- ja tasa-arvoasioiden valiokunta sekä maa- ja metsävaliokunta. Kuuban ulkoasiainministeriön monenkeskisestä yhteistyöstä vastaava osastopäällikkö Rodolfo Reyes Rodriguez ja YK:n ihmisoikeusneuvoston neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja Miguel Alfonso Martinez vierailivat Suomessa syyskuussa 2008.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö México

Päivitetty 11.6.2014

Takaisin ylös