Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Laos

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomi tunnusti Laosin 14. joulukuuta 1955. Suomen Thaimaan suurlähetystö vastaa Suomen edustautumisesta myös Laosissa. Laosilla ei ole edustustoa Suomessa.


Suomen ja Laosin välinen kaupankäynti on melko vähäistä ja Suomelle ylijäämäistä. Kauppavaltuuskuntien vierailuja ei ole ollut Laosiin ja suomalaisyritysten kiinnostus Laosia kohtaan on toistaiseksi melko vähäistä. 

Suomen kehityspolitiikka Laosissa

Suomen ja Laosin suhteet perustuvat lähes yksinomaan kehitysyhteistyöhön. Laos ei kuulu Suomen pitkäaikaisiin kumppanimaihin kehitysyhteistyön alalla. Suomi on tukenut Laosin kehitystä kahdenvälisesti vuodesta 1995 lähtien ja vuodesta 1987 saakka Mekongin alueellisen yhteistyön kautta.

 

Alueellista yhteistyötä Mekongin alueella toteutetaan lähinnä

 

 • Aasian kehitys pankin (Asian Development Bank, ADB),
 • Maailman pankin (World Bank, WB),
 • Kansainvälisen rahoituslaitoksen (International Finance Corporation, IFC) ja 
 • YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta. 


Suomi toteuttaa kehitysyhteistyötä Mekongin alueella alueellisten ja temaattisten hankkeiden kautta. Temaattisen yhteistyön pääpaino on kolmessa eri teemassa:

 

 • luonnonvarat (ml. metsä ja vesi)
 • maaseutukehitys
 • energia (ml. uusiutuva energia)

 

Läpileikkaavia teemoja ovat

 

 • kauppa ja kehitys,
 • tasa-arvo,
 • kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja
 • hyvä hallinto.

 

Mekongin alueen maista Laos hyötyy eniten Suomen antamasta avusta, sillä Laos on mukana kaikissa Suomen tukemissa Mekongin alueellisissa hankkeissa ja lisäksi Suomella ja Laosilla on meneillään kahdenvälisiä hankkeita. Suomen rahoitusosuus Laosiin kasvaa ja uusia hankkeita on suunnitteilla.


Esimerkkejä Suomen kehitysyhteistyöhankkeista Laosissa ovat vuonna 1995 alkanut kestävä metsätalous ja maaseutukehityshanke (Sustainable Forestry and Rural Development Project, SUFORD) sekä kesällä 2009 käynnistynyt uusiutuvan energian strategiahanke, jonka tavoitteena on luoda Laosiin yhtenäinen strategia koko uusiutuvan energian sektorille.

 

Vuonna 2010 Suomi aloitti kahden uuden hankkeen rahoittamisen:

 

 • kansallisen maatietojärjestelmän vahvistamishankkeen (Strengthening National Geographic Services)
 • ympäristöhallinnon vahvistamishankeen (Environmental Management Support Project, EMSP)

 

Suomi on myös mukana rahoittamassa monenkeskistä kansainvälistä lakihanketta. Lisäksi energia- ja ympäristökumppanuusohjelma (Energy and Environment Partnership, EEP) on laajentunut Keski- Amerikasta Mekongin alueelle.

Vierailut

 • Pääministeri Jyrki Katainen osallistui ASEM-kokoukseen Laosissa vuonna 2012
 • Ulkoministeri Alexander Stubb tapasi Laosin ulkoministerin Thongloun Sisoulithin ASEM-kokouksen yhteydessä toukokuussa 2009
 • Suomen entinen pääministeri Matti Vanhanen tapasi Laosin pääministerin Bouasone Bouphavanhin Helsingin ASEM-kokouksessa 2006
 • Laosin ympäristöministeri Khempheng Pholsena seurueineen vieraili opintomatkalla Suomessa elokuussa 2009 tutustumassa Suomen ympäristöhallintoon

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Hanoi

Päivitetty 21.2.2013

Takaisin ylös