Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
USA EU TTIP Handshake

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingarna om ett ambitiöst transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar inleddes sommaren 2013. Finland fäster särskild uppmärksamhet vid förhandlingsprocessens öppenhet. Läs mera »
CBSS Finnish Presidency 2013-2014

Stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen

Finlands ordförandeskap i Barents euroarktiska råd 2013-2015: mot en dynamisk, interaktiv och hållbar regional utveckling. Läs mera »
Kuvarulla_avoimuus

Öppenhet  

Ansvarsfullt utvecklingssamarbete förutsätter att både givarna och mottagarna kommunicerar öppet. Öppenhet minskar risken för att pengarna missbrukas och stärker god förvaltning. Läs mera >>
Innan du reser lönar det sig att läsa resemeddelandet om landet du är på väg till och beställa det till din mobil. Kom också ihåg att göra reseanmälan och ta en heltäckande reseförsäkring.

På väg utomlands?

Innan du reser lönar det sig att läsa resemeddelandet om landet du är på väg till och beställa det till din mobil. Kom också ihåg att göra reseanmälan och ta en heltäckande reseförsäkring. Läs mera »

Foto: EU

Sanktioner med anledning av situationen i Ukraina

Utrikesministeriet har sammanställt ett paket om EU:s sanktioner och restriktiva åtgärder mot Ryssland som hänför sig till situationen i Ukraina. Paketet uppdateras kontinuerligt.

Läs mera

Flyktingslägret i Dadaab, Kenya. Foto: Hannu Pesonen

Förslag om FN:s hållbara utvecklingsmål klart

Förslaget om FN:s nya mål för hållbar utveckling omfattar många aspekter som är viktiga för Finland, bland annat målen som gäller vatten, sanitet och hygien. De reproduktiva rättigheterna, vilkas vikt understryks av Finland, inkluderades också till slut.

Läs mera

Takaisin ylös