Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Italia

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Ulkopolitiikka

Italian ulkopoliittisissa painotuksissa näkyy maan historiallisesti ja geopoliittisesti keskeinen asema Euroopassa ja Välimerellä. Lisäksi tärkeä taustatekijä on siirtolaisuuden ja kylmän sodan liittolaisuuden myötä tiivistynyt suhde Yhdysvaltoihin.

 

Italian ensimmäinen ulkopoliittinen painopiste on Eurooppa. Italia lukeutuu EY:n perustajavaltioiden joukkoon. Se on perinteisesti kannattanut EU-yhteistyön tiivistämistä ja yhteisen ulkopolitiikan vahvistamista. Maa myös tukee eurooppalaisen puolustusidentiteetin kehittämistä Naton sisällä.

 

Italia kannattaa perinteisesti monenkeskisiin neuvotteluihin perustuvaa politiikkaa. Tämä ei estä sitä vaalimasta kahdenvälisiä suhteitaan etenkin suurvaltoihin, ml. Venäjään. Viime vuosien ulkopoliittisia valintoja ovat osaltaan määrittäneet Italian teolliset intressit sekä energiayhteistyö Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja entisen Neuvostoliiton maiden kanssa.

 

Ulkopolitiikassa näkyy myös hallitusten pyrkimys nostaa maan profiilia ja tulla tunnustetuksi maailmanpoliittisena toimijana. Italia ei kuitenkaan ole ulkopolitiikassa onnistunut nousemaan maan ja talouden kokoa vastaavaan asemaan.

Puolustuspolitiikka

Italian maanpuolustus perustuu vapaaehtoisiin asevoimiin. Yleinen asevelvollisuus lakkautettiin vuonna 2005. Vapaaehtoisina asepalveluksen (10 kk) voivat suorittaa 18–27-vuotiaat miehet ja naiset. Asevoimien ylipäällikkö on tasavallan presidentti.

 

 

Puolustushaarat

 

Italian maanpuolustuksen puolustusharoihin kuuluu maavoimat (rauhanajan kokonaisvahvuus vajaat 110 000 v. 2012); merivoimat (n. 31 000) johon kuuluu myös rannikkovartiosto; ilmavoimat (n. 42 000) sekä sotilaspoliisi (Arma dei Carabinieri, n. 118 000).

 

 

Puolustusbudjetti

 

Vuoden 2013 puolustusbudjetti on 21 miljardia euroa eli noin 1,3 prosenttia BKT:stä. Henkilöstömenot muodostavat yli 65 prosenttia puolustusbudjetista.

 

 

Puolustusteollisuus

 

Italian asevoimat nojaa pitkälti kotimaisen puolustusvälineteollisuuden tuotantoon. Maan puolustusteollisuus on myös vahva globaali toimija. Keskeisin puolustusteollisuuden yritys on Finmeccanica-konserni, johon kuuluu mm.  helikoptereita valmistava AgustaWestland, lentokonevalmistaja Alenia Aeronautica sekä sotilaselektroniikkaan erikoistunut SELEX. Lisäksi konserni on osaomistaja muun muassa Thales Alenia Space -yhtiössä, ohjusvalmistaja MBDA:ssa, helikopterivalmistaja NHIndustries-yhtiössä, Eurofighter GmbH:ssa sekä GMAS-sotilasilmailuyhtiössä.  

 

 

Kansainväliset kriisinhallintaoperaatiot

 

Italia on aktiivinen osallistuja kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa. Se osallistuu samanaikaisesti tuhansilla henkilöillä kymmeniin operaatioihin. Suurin painotus on tällä hetkellä Afganistanissa: Naton ISAF-operaatiossa ja EU:n EUPOL koulutusmissiossa palvelee yhteensä yli 4000 italialaista. Toiseksi suurin painotus on Libanonissa, jossa YK:n UNIFIL-operaatiossa palvelee 1100 italialaista. Italialla on merkittävä rooli myös Kosovon alueen eri kriisinhallintaoperaatioissa. Maalle tärkeällä Välimeren alueella Italia osallistuu useisiin operaatioihin, samoin Afrikassa.

 

Kehityspolitiikka

Italian julkinen kehitysyhteistyö on ollut vuosia leikkausten kohteena, ja talouskriisin myötä ulkoministeriöön kohdistuneet leikkaukset ovat heikentäneet kehitysyhteistyön jo ennestään vähäisiä määrärahoja. Vuonna 2013 Italian julkinen kehitysapu oli 4,2 miljardia dollaria, joka vastasi noin 0,19 prosenttia BKT:stä. Nykyisen tilanteen valossa on epätodennäköistä, että Italia pystyisi nostamaan kehitysavun määrän EU:ssa yhteisesti sovitulle 0,7 % tasolle BKT:stä vuoteen 2015 mennessä. Erillinen kehitysyhteistyöministeri on toistaiseksi nimetty maan hallitukseen vain kahdesti (Montin ja Lettan hallitukset).

 

Italiassa tehdään laadukasta kehitysyhteistyötä kansalaisjärjestötasolla. Järjestöjen rahoitus kehitysyhteistyöhankkeille ylittää huomattavasti ulkoministeriön hallinnoimat kehitysyhteistyömäärärahat.

Ihmisoikeudet

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Rooma

Päivitetty 15.8.2013

Takaisin ylös