Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Luxemburg

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Ulkopolitiikka

Luxemburgin tärkein toimintaympäristö on Euroopan unionissa, jonka perustajajäseniin se kuuluu. Luxemburg toimii aktiivisesti myös YK:ssa ja se valittiin YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi.  

 

Alueellinen yhteistyö

Luxemburgin, Belgian ja Alankomaiden Benelux-liitto on yhä tärkeä viiteryhmä Luxemburgille. Uudistettu Benelux-sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 2012. Sopimuksen mukaan keskeiset toimialueet ovat sisämarkkinat ja talousunioni, kestävä kehitys sekä oikeus- ja sisäasiat. Sen tavoitteena on lisätä rajat ylittävää yhteistyötä sekä toimia "laboratoriona Euroopalle".

 

Suuralue-yhteistyössä naapurialueiden kanssa (Luxemburg, koillinen Ranska, Belgian Vallonia ja Saksan läntisimmät alueet) pyritään mm. alueen työllisyyden tukemiseen. Suuralueelle tunnusomainen piirre on, että alueella on yli 200 000 työmatkalaista, jotka käyvät päivittäin töissä naapurimaassa, suurin osa heistä (noin 160 000) Luxemburgissa.

Puolustuspolitiikka

Luxemburg on Pohjois-Atlantin liiton (NATO) perustajajäsen. Luxemburgissa luovuttiin asevelvollisuudesta jo vuonna 1967. Asevoimissa on nyt noin 300 ammattisotilasta. Vuosittain vapaaehtoista asepalvelusta suorittaa 500–600 henkilöä. Lisäksi armeija työllistää satakunta siviiliä, joten kokonaisvahvuus on noin 1000 henkilöä. Luxemburgissa ei ole erillistä puolustusministeriötä, vaan puolustusosasto, joka toimii ulkoministeriön alaisuudessa. 

Kehityspolitiikka

Luxemburg kuuluu väkilukuun suhteutettuna merkittävimpiin kehitysrahoittajiin, jonka kehitysyhteistyömäärärahat ovat jo muutaman vuoden ajan olleet 1 % BKT:sta. Luxemburgin kehitysyhteistyö on myös sisällöltään laadukasta. Se keskittyy yhdeksään kohdemaahan (Vietnam, Laos, Nicaragua, El Salvador, Niger, Kap Verde, Senegal, Mali ja Burkina Faso). 70 % avusta on kahdenvälistä ja 30 % monenkeskistä.

Ihmisoikeudet

Luxemburgin ihmisoikeustilanne on hyvä. Luxemburg on ratifioinut keskeisimmät kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Maassa toimii ihmisoikeusyhdistys La Ligue des Droits de l'Homme (http://www.ldh.lu/), joka kuuluu Euroopan ihmisoikeuspuolustajien liittoon (European Association for the Defense of Human Rights AEDH). Sen verkkosivuilta löytää listan noin kymmenestä muusta järjestöstä, joilta maahanmuuttajat ja kansalaiset voivat hakea apua eri kysymyksissä (tasa-arvo, naisen asema, rasismin vastaisuus, vammaiskysymykset jne.). Maassa on uskonnonvapaus. UNHCR:n v.2012 raportin mukaan haavoittuvin ryhmä ovat naiset (kotiväkivalta ja ihmissalakuljetus). Lähde: http://www.refworld.org/docid/517e6e1018.html.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Luxemburg

Päivitetty 19.4.2012

Takaisin ylös