Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Laos

EU-politiikka

EU-politiikka

Euroopan unioni, jäsenmaat sekä EU-komissio ovat Laosin keskeisimpiä kehitysavun ja humanitaarisen avun antajia sekä kauppakumppaneita. EU:n tuki muodostuu sekä EU-komission tuesta että yksittäisten EU maiden tuesta.

 

EU:n ja Laosin välistä yhteistyötä määrittää ennen kaikkea köyhyyden vähentäminen, joka perustuu vuonna 1997 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen (A Trade and Cooperation Agreement between the European Union and Lao PDR). EU komissio auttaa Laosia kehittämään kauppaa, jotta taloudellinen kehitys ja köyhyyden vähentäminen sekä integroituminen maailman talouteen onnistuisivat Laosissa.

 

EU:n keskeisin tavoite kehitysyhteistyössä Laosissa on köyhyyden lieventäminen ja EU on yksi Laosin aktiivisimmista kehitysyhteistyökumppaneista. Sekä yksittäiset EU:n jäsenvaltiot että EU-komissio rahoittavat ja hallinnoivat kehitysyhteistyötä Laosissa.

 

EU:n kehitysyhteistyö Laosissa alkoi 1990-luvun alussa, jolloin keskeisimmät asiat liittyivät maaseudun ja kaupunkien kehittämiseen sekä Thaimaassa olevien hmong-pakolaisten palauttamiseen Laosiin.

 

Vuosina 2007–2010 EU-komissio allokoi 32 miljoonaa euroa Laosille:

 

  • tukemaan Laosin ministeriöitä kansallisen taloudellisen ja sosio-ekonomisen suunnitelman (National Socio-Economic Development Plan, NSEDP) toimeenpanossa
  • ruokaturvallisuuteen
  • kauppaan liittyvään tukeen
  • hallintoon
  • ihmisoikeuksiin


EU on sitoutunut kauppaa tukevaan kehitysyhteistyöhön vähiten kehittyneiden maiden kanssa (LDC), mukaan lukien Laos. Laos on ollut vuodesta 2000 saakka Everything but Arms -aloitteen piirissä, joka mahdollistaa tullittoman viennin EU alueelle. EU alue on tärkein vientikohde Laosin vaateteollisuudelle. Taloussektorilla EU tukee henkilöstöresurssien, infrastruktuurin ja turismin kehitystä.


EU-maista Isolla-Britannialla, Ranskalla, Saksalla ja Puolalla on edustustot Laosissa. EU:n ja Laosin välisiä suhteita vahvisti EU edustuston avaaminen Vientianessa vuonna 2003. Kahdenvälistä keskustelua käydään joka toinen vuosi kokoontuvassa komiteassa (Joint Committee), jonka alaisuudessa kokoontuu myös yhteistyötä ja ihmisoikeuksia käsittelevät työryhmät.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Bangkok

Päivitetty 29.11.2010

Takaisin ylös