Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ulkopolitiikan suunnittelu ja tutkimus

Ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimustoiminta tuottaa analyysiin pohjautuvia näkökulmia ja uusia ideoita Suomen kannalta keskeisistä kansainvälisen politiikan kysymyksistä. Sillä varmistetaan, että ministeriöllä on ulkopoliittisten linjausten valmistelun tukena mahdollisimman kattava, viimeisimpään tutkimustietoon perustuva näkemys globaalista toimintaympäristöstä.

Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö (ulkoministeriö 2011)Ulkoministeriö tekee tutkimusyhteistyötä useiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ja pyrkii edistämään verkottumista eduskunnan, muiden ministeriöiden, viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja median kanssa.

Suunnittelun ja tutkimuksen tavoitteet 

  • Kansainvälisen politiikan aiheiden ja ajankohtaisten tapahtumien analysointi
  • Tutkimushankkeiden teettäminen koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa
  • Seminaarien, työpajojen, aivoriihien ja konferenssien järjestäminen
  • Tutkijoiden ja virkamiesten välisen yhteydenpidon edistäminen
  • Vuoropuhelun ylläpitäminen muiden maiden politiikan suunnitteluyksiköiden kanssa

Teemat

Ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimustoiminnan kannalta on olennaista seurata maailmanpolitiikassa esiintyviä trendejä, ennakoida tulevia kehityskulkuja ja suunnata analyysi niiden mukaisesti. Näin ollen keskeiset teemat muuttuvat jatkuvasti. Tällä hetkellä niitä ovat

  • EU:n institutionaalinen ja unionin yhteisen ulkopolitiikan kehitys
  • Venäjä, EU:n naapurusto ja arktinen alue
  • Transatlanttiset suhteet
  • Maailmanpolitiikan uudet toimijat ja globaalihallinta

Ulkoministeriössä

Toimintaa koordinoi ministerin alaisuudessa suunnittelu- ja tutkimusyksikkö.

Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö koordinoi kehityspolitiikkaan liittyviä tilaustutkimuksia.

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö

Päivitetty 21.1.2015

Takaisin ylös