Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utrikespolitisk planering och forskning

Med utrikespolitisk planering och forskning kan man erbjuda analytiska synvinklar på internationell politik. Forskning är en viktig del av den utrikespolitiska planeringen och beredningen av centrala utrikespolitiska riktlinjer.
 


Tillvägagångssätt och värdegrund

Tillvägagångssätten och värdegrunden utgår från utrikesministeriets strategi som betonar samarbete, nytt kreativt och fördomsfritt tänkande, nya partnerskap samt tjänstvillighet.

Forskningssamarbete bedrivs med många inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut, med riksdagen, andra ministerier, myndigheter, medborgarsamhället och medier.


Syften med forskning och planering

Koordinations- och uppföljningsgruppen för forskning har listat planeringens och forskningens viktigaste ambitioner:

 • att analysera internationella politiska trender och aktuella händelser
 • att hålla kontakt med den akademiska världen och låta utföra forskningsprojekt
 • att ordna seminarier, workshops, tankesmedjor och konferenser
 • att verka för kontakt mellan forskare och tjänstemän
 • att verka för att nätverk bildas till aktörer inom statsförvaltningen, riksdagen och medborgarsamhället
 • att upprätthålla en dialog med andra länders enheter för politisk planering
 • att representera utrikesministeriets sakkunskap


Vad analyseras?

Vad som analyseras beror på förhandenvarande internationella politiska förhållanden, men kan bland annat gälla följande:

 • hur EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas
 • EU:s grannskapspolitik och utvidgning
 • EU:s Lissabonstrategi och konkurrenskraft
 • Förenta Staternas utrikes- och säkerhetspolitik, transatlantiska relationer
 • Ryssland, Kina och Indien i världspolitiken och som EU:s partners
 • dialogen med den muslimska världen
 • mänsklig säkerhet och krishantering
 • global kontroll
 • framtida trender i världspolitiken
 • hur Finlands offentliga förvaltnings kunnande utnyttjas internationellt


Koordinations- och uppföljningsgruppen för forskning

Alla utrikesministeriets avdelningar är representerade i koordinations- och uppföljningsgruppen för forskning som leds av en understatssekreterare. Gruppen sammanträder två gånger om året för att behandla aktuella frågor angående utrikesministeriets forsknings- och analysverksamhet. 

Detta dokument

På vår webbplats

Sidansvarig Enheten för planering och forskning

Uppdaterat 26.5.2010

Takaisin ylös