Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikesminister Erkki Tuomioja och finländska fredsbevarare (bildcollage utrikesministeriet 2011)Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd. Genom utrikespolitiken bevakar Finland som medlemsstat i Europeiska unionen och medlem i det internationella samfundet sina nationella intressen och strävar efter att främja världsfred.

Statsrådets redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik till riksdagen
 www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/sv

 

Takaisin ylös