Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kansainvälisissä järjestöissä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa Suomi osallistuu Euroopan neuvoston (EN), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj), Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Pohjois-Atlantin Liiton (Nato) rauhanturvatyöhön. 

 Kuvat: Etyjin, EN:n ja Puolustusvoimien kuva-arkistoista (ulkoasiainministeriö 2009)

Euroopan neuvosto (EN)

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta Euroopan neuvosto (EN) on merkityksellinen, koska neuvoston toiminnalla voidaan ehkäistä kriisejä ennakolta. Neuvoston ydinajatus on, että demokraattinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava oikeusvaltio on vakaa ja kykenee ratkomaan vaikeitakin ristiriitoja ajautumatta kriiseihin ja sotiin. Suomi haluaa kehittää Euroopan neuvostoa koko Euroopan kattavana järjestönä, joka on läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin ja Etyjin kanssa. Euroopan neuvostoon kuuluu 47 Euroopan valtiota.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj)

Suomi on ollut Ety-järjestössä ja sitä edeltäneessä Ety-konferenssissa mukana alusta lähtien. Suomi allekirjoitti Helsingin päätösasiakirjan vuonna 1975 samanaikaisesti 34 muun valtion kanssa. Nykyiselläään Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) on yksi maailman laajimmista alueellisista turvallisuusjärjestöistä. Etyjissä on 57 jäsenmaata.

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Suomi liittyi Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi vuonna 1955. Yhdistyneet kansakunnat (YK) on Suomelle keskeisin monenkeskisen yhteistyön väline. YK:n jäsenenä Suomi on sitoutunut kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja riitojen rauhanomaiseen ratkaisuun. YK:ssa on 192 jäsenmaata.

Naton rauhankumppanuus (Partnership for Peace, PfP)

Suomi liittyi Naton rauhankumppanuusohjelmaan (Partnership for Peace, PfP) vuonna 1994 ja siihen liittyvään joukkojen suunnittelu- ja arviointiprosessiin (Planning and Review Process, PARP) vuonna 1995. PfP-toimintoja ohjaavana elimenä ja poliittisena konsultaatiofoorumina toimii vuonna 1997 perustettu Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto (Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC), jonka jäseniä ovat kaikki Naton jäsenvaltiot ja rauhankumppanit, yhteensä 60 maata.

Kosovo: Paraatijoukot järjestyneet Ollin Plattalle (Puolustusvoimien kuva-arkisto: kuvaaja Toni Sundell 06.12.2008)Kosovo: Paraatijoukot järjestyneet Ollin Plattalle (Puolustusvoimien kuva-arkisto: kuvaaja Toni Sundell 06.12.2008)

 

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö

Päivitetty 19.7.2013

Takaisin ylös