Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Importpolitik och underlättande av u-landsimport

Utrikesministeriets agerande för att underlätta importpolitik och särskilt u-landsimport bottnar i regeringens utvecklingspolitiska och handelspolitiska program. I programmen presenteras underlättandet av u-landsimporten som ett medel för att nå följande mål:

  • U-ländernas integration i det internationella handelssystemet och utvecklingsmålens uppfyllelse,
  • Importprodukternas tillgänglighet och ett förbättrat urval samt anskaffandet av konkurrenskraftiga produktionsinsatser för företagsverksamhet.

På detta sätt sammanflätas de utvecklings- och handelspolitiska målen med den importpolitiska verksamheten.

Samarbetet med företag samt intresse- och medborgarorganisationer är viktigt inom möjliggörandet av en effektiv importpolitisk verksamhet. Om du har stött på importhandelshinder eller behöver tilläggsinformation, kontakta den ansvariga tjänstemannen direkt eller via blanketten Meddela om handelshinder. Tjänsten berör alla länder, och med samma kontaktuppgifter kan man också informera om exporthandelshinder.

Snabba svar på frågor som berör import fås även av Europakommissionens Export HelpDesk -tjänst avsedd för u-länder. Där finns information om importtariffer, ursprungsregler samt skatter och andra lagstadgade krav.

Detta dokument

På andra webbplatser

Sidansvarig Enheten för marknadstillträde

Uppdaterat 23.7.2013

Takaisin ylös