Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971 Pohjoismaiden ja pohjoismaisten itsehallintoalueiden hallitusten yhteistyöelimeksi. Ministerineuvostossa kansallisten hallitusten edustajat käsittelevät yhteisesti kiinnostavia asioita.

Ei vain yksi, vaan useita ministerineuvostoja

YhteistyöministeritPohjoismaisten yhteistyöministereiden kokous. Kuva: Johannes Jansson / norden.org.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ei nimestään huolimatta ole vain yksi neuvosto, vaan siinä on useita ministerineuvostoja. Kokonaisvastuu ministerineuvoston toiminnasta on kaikkien viiden Pohjoismaan pääministereillä. Käytännössä työtä johtavat pohjoismaiset yhteistyöministerit ja Pohjoismainen yhteistyökomitea. Nämä elimet vastaavat ministerineuvoston toiminnan jatkuvasta koordinoinnista. Suomen yhteistyöministerinä toimii Alexander Stubb.

Ministerineuvosto kokoontuu kymmenessä eri kokoonpanossa muun muassa kulttuuria, ympäristöä, koulutusta ja tutkimusta sekä työelämää koskevissa asioissa. Näihin ministerineuvostoihin osallistuvat tavallisesti ne ministerit, jotka vastaavat kyseisestä sektorista kansallisesti. Lopulta asiat valmistellaan ja niiden käsittelyä jatketaan eri maiden virkamiehistä koostuvissa virkamieskomiteoissa, joita on yhteensä 12.

Ministerineuvosto seuraa ja raportoi

Ministerineuvosto seuraa Pohjoismaiden neuvoston suosituksia ja raportoi tälle, mutta se voi myös tehdä omia aloitteita. Ministerineuvoston päätösten on oltava yksimielisiä. Poliittisen toimintansa lisäksi ministerineuvosto rahoittaa noin kolmenkymmenen pysyvän laitoksen toimintaa eri puolilla Pohjolaa. Ministerineuvoston vuoden 2013 budjetti on suuruudeltaan 961,5 miljoonaa Tanskan kruunua, eli noin 135 miljoonaa euroa. Vuodelle 2014 suunnitellaan viiden prosentin suuruista budjettileikkausta.

Puheenjohtajuus kiertää Pohjoismaasta toiseen

Puheenjohtajuus kiertää Pohjoismaasta toiseen ja kestää vuoden kerrallaan. Vuonna 2013 puheenjohtajavuorossa on Ruotsi, jonka pääteema on Pohjoismaiden kasvua, hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta kehittänyt pohjoismainen yhteiskuntamalli. Vuoden 2014 puheenjohtajamaana toimii Islanti.

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö toimii Kööpenhaminassa. Sen toimintaa johtaa norjalainen pääsihteeri Dagfinn Høybråten, joka aloitti tehtävässä maaliskuussa 2013. Sihteeristössä työskentelee noin 80 henkilöä. 

Takaisin ylös