Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Poimintoja Pohjoismaiden yhteistyön saavutuksista vuosien varrella

Luettelo ei pyri olemaan täydellinen. Tarkoituksena on antaa kuva yhteistyön laajuudesta ja vaihtuvuudesta.

Valitse alla olevasta listasta vuosi jonka saavutukset haluat nähdä.


1953

 • Postialan yhteistyö johti yhteisiin postimerkkihintoihin, joista kuitenkin luovuttiin 1990-luvun alussa
 • Sosiaalialan sopimus takaa Pohjoismaiden kansalaisille samat sosiaaliedut kun maiden omille kansalaisille (1955)
 • Vapaat työmarkkinat (sopimus 1954, Islanti pitkään ulkopuolella)
 • Passivapaus asteittain (lopullisesti 1958, Islanti 1963)

   

1954

 • Pohjoismainen muuttoasiakirja (pitkäaikainen prosessi – johti tulokseen 1968, poistuu käytöstä henkikirjoitusviranomaisten uuden yhteistyön myötä 2007)
 • Rikosrekisteriyhteistyö (otteita saatavissa muista maista)
 • Patenttiyhteistyö (yhteneväinen lainsäädäntö 1967)
 • Nordens folkliga akademi (päätös 1961, toiminta Kungälvissa alkaa 1968, siirtynyt nyttemmin Ruotsin valtiolle)


1955

 • Ensimmäiset esitykset lääkärien, hammaslääkärien, apteekkarien, eläinlääkärien ja sairaanhoitajien koulutusvaatimusten yhtenäistämiseksi (asia eteni hitaasti vuosien aikana)
 • Avioliittolainsäädännön yhtenäistäminen alkaa (komiteamietintö 1963 – uudistuksia kaikissa maissa)
 • Esitys elokuvalautakunta lapsille tarkoitettujen elokuvien levittämiseksi (1956 - )
 • Esitys tuesta tietokirjallisuuden kääntämiseksi suomesta ja islannista ruotsiksi/norjaksi/tanskaksi (määräraha 1960 - )


1956

 • Esitys Pohjoismaiden kulttuurirahaston perustamisesta ( aloitti 1965)
 • Esitys pohjoismaisesta journalistikoulutuksesta (alkoi Århusissa 1957, siirtyi Tanskan jatkokoulutuskeskuksen yhteyteen 2006)
 • Esitys kaksoisverotuksesta luopumiseksi ( sopimuksia 1957 ja 1958)
 • Alkoholitutkimusyhteistyö alkaa (lautakunta)
   


1957

 • Kuluttajapoliittinen yhteistyö alkaa (komitea 1958)
 • Ydinfysiikan alan yhteistyö alkaa (yhteinen laitos Kööpenhaminassa)
 • Oikeus käyttää tutkimusmäärärahoja toisissa Pohjoismaissa.
 • Esitys oikeudesta käyttää opiskelustipendit muissa Pohjoismaissa (voimaan asteittain seuraavien vuosien aikana.


1958

 • Esitys pohjoismaisesta terveydenhoitoalan korkeakoulusta (toteutui Göteborgissa 1961 – siirtyy myöhemmin Ruotsin valtiolle)
 • Tilastollinen yhteistyö alkoi (vuosikirjat 1962)
 • Ilmastotieteellinen yhteistyö alkoi mm yhteisten pitkäaikaisten ennusteiden muodossa
 • Esitys rikollisten luovuttamisesta (lainsäädäntö voimaan seuraavien vuosien aikana)


1959

 • Esitys eläkeoikeuksien säilymisestä muuttaessa toiseen Pohjoismaahan (toteutui sosiaaliturvasopimuksen muutoksella)
 • Esitys vesiväylien merkitsemisen yhtenäistämisestä (sopimus 1962)
 • Esitys jäänsärkijäyhteistyöstä (sopimus 1961)
 • Esitys sähkötuotanto- ja sähkönsiirtoyhteistyöstä (NORDEL 1963)
 • Esitys sairaanhoitoalan yhteistyöstä rajojen yli (toteutui rajakunnissa 1960)
 • Esitys merioikeusinstituutista (aloitti Oslossa 1962)


1960

 • Esitys helpotuksista kansalaisuuden vaihdon yhteydessä (toteutui asteittain, 3 vuoden sääntö voimaan 1969)
 • Esitys muiden pohjoismaalaisten oikeudesta saada työeläkettä Ruotsissa (toteutui 1966)


1961

 • Kilpailurajoituksia koskeva yhteistyö alkaa
 • Pohjoismaiden kirjallisuuspalkinto perustetaan (ensimmäinen palkinto jaettiin 1962)
 • Esitys yhteispohjoismaisen elokuvatuotannon helpottamiseksi ( maat mahdollistivat seuraavien vuosien aikana valtioiden tuen myöntämisen myös sellaisille elokuville, jotka tuotetaan vain osittain kotimaassa)
 • Maatalousalan yhteistyö alkaa


1962

 • Helsingin sopimus hyväksytään velvoittaen yhteistyöhön oikeudellisella, sivistyksellisellä, sosiaalisella ja taloudellisella alla, sekä liikenne- ja ympäristönsuojelukysymyksissä (1974). Hallituksilla erityinen vastuu yhteisten etujen ja arvojen valvomisesta eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä (1993)
 • Esitys tuomioiden täytäntöönpanosta toisessa pohjoismaassa (voimaan 1964)


1963

 • Esitys Pohjolan talon perustamisesta Reykjavikiin (sopimus 1965, valmis 1968 Alvar Aallon piirtämänä)


1964

 • Esitys pohjoismaiden musiikkipalkinnon perustamisesta (toteutui vuodesta 1965)
 • Esitys kirjastokorvausten yhtenäistämisestä johtaa kirjailijoiden pohjoismaisten vierailustipendien perustamiseen


1965

 • Esitys ajokorttien kelpoisuudesta naapurimaissa (helpotuksia 70-luvulla, voimaan 1980-luvulla)
 • Esitys lääkereseptien kelpoisuudesta kaikkialla Pohjolassa (voimaan 1977)


1966

 • Aluepoliittinen tutkimusyhteistyö alkaa
 • Esitys kielisopimuksesta koskien tuomioistuimia ja viranomaisia ( seurasi pitkä valmistelu jonka jälkeen sopimus valmistui 1981 ja astui voimaan 1987)
 • Esitys tutkintojen kelpoisuudesta ( seurasi pitkä prosessi ennen periaatepäätöstä 1975. Käytännön ongelmat jatkuvat kuitenkin monella alalla)


1967

 • Esitys yhtenäisistä kuljetusehdoista (johti suureen määrään sopimuksia)
 • Esitys koulujen opetussuunnitelmien yhtenäistämiseksi (johti laajaan harmonisointityöhön)
 • Esitys Ruotsissa asuvien suomalaisten koulutusolojen parantamiseksi ( Suomalais-ruotsalainen koulutusneuvosto perustettiin)


1968

 • Esitys standardisointiyhteistyön syventämisestä (ohjeet hyväksyttiin 1971)
 • Esitys todistusvelvollisuudesta muissa Pohjoismaissa (voimaan 1975)
 • Yhtenäiset säännöt eläinten rauhoittamisesta (asteittain voimaan seuraavien vuosien aikana)
 • Esitys Saameinstituutin perustamisesta ( Kautokeino 1973)
 • Esitys tulivuoritutkimusinstituutin perustamisesta ( Reykjavik 1973)


1969

 • NORDEK-sopimusluonnos valmistuu
 • Esitys yhtenäisestä elinsiirtolainsäädännöstä (toteutui 1977 mennessä)


1970

 • Lopullinen NORDEK-sopimus valmis, mutta jää toteutumatta (useat siihen sisältyvät esitykset toteutuvat myöhemmin)
 • Esitys kulttuuriyhteistyön syventämisestä ( uusi sopimus 1971, kulttuurisihteeristö Kööpenhaminaan 1972)
 • Esitys Itämeren saastumista estävän yhteistyön aloittamisesta (johti 1974 sopimukseen, joka astui voimaan 1980, jolloin sihteeristö Helsinkiin)


1971

 • Helsingin sopimus uusitaan ja ministerineuvostot muodollistetaan. (Ministerineuvoston sihteeristö aloitti toimintansa Oslossa ja neuvoston Tukholmassa)
 • Esitys kuvataidealan yhteistyön syventämisestä (johti laajoihin selvityksiin ja mm taidekeskuksen perustamiseen Suomenlinnaan. Keskuksen tilalle NIFCA 1990-luvulla. Lopetetaan 2006)


1972

 • Esitys ympäristönsuojelusopimuksesta ( voimaan 1976)
 • Esitys teollisuusrahaston perustamisesta ( aloittaa 1973)
 • Esitys kulttuurikeskuksesta Thorshavniin ( Pohjolan talosta päätös 1975)


1973

    Tanska liittyi Euroopan yhteisöihin

 • Esitys kunnallisesta äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta muissa Pohjoismaissa (päätös äänioikeuden osalta 1975 jonka jälkeen toteutui seuraavien vuosien aikana)
 • Esitys televisioyhteistyöstä ( johti laajoihin vuosia kestäviin tuloksettomiin tutkimuksiin mm satelliitin käytöstä ja ohjelmien siirroista. Samalla ohjelmavaihto lisääntyi merkittävästi maiden välillä)


1974

 • Esitys Pohjoismaiden kieli- ja tiedotustoimiston perustamisesta Suomeen (toteutui 1980 ja muuttui Pohjoismaiden instituutiksi 1990-luvun lopussa)
 • Esitys saaristoinstituutin perustamisesta (johti 1977 Saaristomeren yhteistyöneuvoston perustamiseen)
 • Päätettiin perustaa Pohjoismaiden vulkanologinen instituutti Reykjavikiin


1975

 • Esitys Pohjoismaiden investointipankin perustamisesta (Sopimus samana vuonna, pankki aloitti toimintansa Helsingissä 1976)


1976

 • Esitys pohjoismaalaisten oikeudesta kansalaisuuteen kahden vuoden asumisen jälkeen kolmen vuoden sijaan (johti seuraavien vuosien aikana tuloksiin paitsi Islannissa, jossa 5 vuotta)
 • Esitys ohjeista pyytää pohjoismaisia lausuntoja eri maiden selvitystyössä (päätös 1981)
 • Esitys kieliyhteistyön syventämisestä (johti kielisihteeristön perustamiseen Osloon 1978)


1977

 • Esitys rajakuntayhteistyösopimuksesta (voimaan 1979)
 • Rakennusalan yhteistyöohjelma hyväksytään
 • Työympäristöyhteistyöohjelma hyväksytään
 • Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöohjelma hyväksytään
 • Esitys pohjoismaisten elokuvien levittämiseen naapurimaissa (johtaa tukiohjelmaan 1981)


1978

 • Esitys yhteispohjoismaisesta toiminnasta otsonikerroksen muutoksia vastaan (johti pohjoismaiseen YK-aloitteeseen ja sopimusneuvotteluihin)
 • Esitys yhteistyöohjelmasta tasa-arvokysymyksissä
 • Esitys yhteistyöohjelmasta ympäristönsuojelussa
 • Esitys turismialan yhteistyöohjelmasta


1979

 • Esitys aluepoliittisesta yhteistyöohjelmasta
 • Esitys opettajien yhteisistä työmarkkinoista (johti sopimukseen luokanopettajien kohdalla 1982)
 • Esitys yhteistyön aloittamisesta genetiikan alalla (johti useisiin hankkeisiin ja laajaan yhteistyöhön)
 • Esitys metsästysoikeuksien kelpoisuudesta (johti tuloksiin 1982 mennessä)
 • Esitys Pohjoismaiden instituutin perustamiseksi Ahvenanmaahan. ( Aloitti 1985)
 • Pohjoismaiden geenipankki aloitti toimintansa


1980

 • Hyväksytään kuluttajapoliittinen yhteistyöohjelma
 • Esitetään liikenneturvallisuusvuoden viettoa (toteutetaan 1983)


1981

 • Esitys sosiaaliturvasopimuksen uusimisesta (astui voimaan 1982)
 • Esitys kuvataiteilija-apurahoista ja vaihto-ohjelmasta (alkoi 1984)
 • Alueellisia Norden-yhdistysten ylläpitämiä pohjoismaisia tiedotustoimistoja perustetaan


1982

 • Esitys yhteisiä työmarkkinoita koskevan sopimuksen uusimisesta taloudellisten etujen turvaamiseksi muuttotilanteessa (astui voimaan 1983)
 • Esitys tutkimusneuvoston perustamisesta (toiminta alkoi 1983)
 • Pohjoismaiden projektivientirahasto aloittaa toimintansa kokeiluna (muuttui pysyväksi 1989)


1983

 • Hyväksytään asunto- ja rakennusalan yhteistyöohjelma
 • Esitys taloudellisen kehityksen ja täystyöllisyysohjelmasta (hyväksyttiin 1985)
 • Esitys tietoteknologiaohjelmasta (hyväksyttiin 1984)
 • Hyväksytään uusi ympäristöohjelma, joka erityisesti korostaa ilman laatua.
 • Esitys energiatutkimusyhteistyöstä (1985 hyväksyttiin yhteistyösuunnitelma ja useita tutkimushankkeita)


1984

 • Grönlanti saa omat viralliset edustajansa Pohjoismaiden yhteistyöelimiin.
 • Esitys pääomamarkkinoiden vapauttamiseksi (johtaa 1987 päätökseen sallia mm. suorat investoinnit)
 • Esitys huumeohjelmasta (johti sellaisen hyväksymiseen 1985 ja erityisen elimen muodostamiseen 1991)


1985

 • Valtiovarainministereiden yhteisten suhdannearvioiden tekeminen alkaa
 • Esitys Länsi-Pohjola-rahaston perustamisesta (johti rahaston perustamiseen Reykjavikiin 1987 ja erityiseen Länsi-pohjola-yhteistyön kehittämistä koskevaan yhteistyöohjelmaan)


1986

 • Esitys yhteistyösopimuksesta henkikirjoitusviranomaisten välille tarkoituksena yksinkertaistaa muuttoja maiden välillä. (sopimus astui voimaan 1989)
 • Esitys kulttuurialan yhteistyöohjelmaksi (hyväksyttiin 1988)
 • Esitys teknologiavuoden viettämisestä (toteutui 1988)
 • Esitys vesien ja merien suojeluohjelmasta (hyväksyttiin 1987)
 • Esitys korkeakouluopiskelijoille tarkoitetusta vaihto-ohjelmasta (toteutui NORDPLUSin muodossa
 • Esitys elokuvarahaston perustamisesta (toteutui 1989)


1988

 • Hyväksytään suunnitelma erityisen pohjoismaisen teollisen keskuksen perustamisesta Osloon yhdistämällä teollisuusrahasto ja tutkimuselin Nordforsk
 • Hyväksytään kehitysyhteistyön yhteistyöohjelma
 • Päätetään perustaa kehitysrahasto Pohjoismaiden investointipankin yhteyteen (toiminta alkoi 1989)


1989

 • Hyväksytään Pohjola Euroopassa työohjelma vuosiksi 1989-92
 • Esitys EY-oikeutta tutkivan instituutin perustamista. (johti 1991 erityisen neuvoston perustamiseen tutkimaan EY-oikeutta)
 • Esitys ympäristövuoden vietosta (toteutui 1990-91)
 • Hyväksyttiin Yhteispohjoismainen 5 vuoden biotekniikkaohjelma


1990

 • Perustetaan erityinen ympäristörahoitusyhtiö Pohjoismaiden investointipankin yhteyteen
 • Esitys pohjoismaisen taide ja kulttuurikeskuksen perustamisesta Nuukiin. (Sopimus 1991. Keskus rakennettiin 1994-95)
 • Päätetään perustaa tiedotustoimistoja Tallinnaan, Riikaan ja Vilnaan
 • Hyväksytään erityinen Baltia- ja Itä-Eurooppa-ohjelma


1991

 • Ensimmäiset 250 balttiopiskelijaa ja –harjoittelijaa vieraili Pohjoismaissa uuden stipendiohjelman puitteessa
 • Perustettiin Pohjoismainen taitelijakeskus Dalåsenille Fjaleriin
 • Hyväksyttiin rakennusalan ja asuntopolitiikan yhteistyöohjelma


1992

 • Pääministerit ottivat päävastuun yhteistyöstä
 • Pohjoismaat sopivat tiiviistä integraatioyhteistyöstä ja päättivät kehittää ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä
 • Hyväksyttiin Baltian investointiohjelma tukemaan PKT-sektoria


1993

 • Pää- ja ulkoministerien yhteistyöstä maininta Helsingin sopimukseen
 • Kuluttajapoliittinen toimintaohjelma hyväksyttiin
 • Ensimmäinen rajaesteselvitys valmistui
 • Hyväksyttiin lähialueiden toiminta ja yhteistyöohjelma sisältäen myös stipendejä venäläisille


1994

 • Päätettiin perustaa tiedotustoimisto Pietariin (rajoitettu toiminta alkoi 1995, virallinen asema 1997)
 • Sopimus pääsystä korkeakouluasteen koulutukseen
 • Hyväksyttiin ympäristöstrategia
 • Päätettiin toteuttaa muukalaisvihan vastainen laaja yhteispohjoismainen kampanja


1995

    Ruotsi ja Suomi liittyivät Euroopan unioniin

 • Päätettiin muuttaa yhteistyön rakenteita käsittämään kolme eri sektoria; Pohjolan sisäinen yhteistyö, Pohjola ja lähialueet ja Pohjola ja Eurooppa
 • Hyväksyttiin ehdotus arktisen alueen yhteistyöstä
 • Hyväksyttiin nuorisokulttuurin toimintasuunnitelma vuosiksi 1996-2000
 • Jaettiin ensimmäinen ympäristöpalkinto
 • Neuvoston ja Ministerineuvoston sihteeristöt sijoitettiin samaan rakennukseen Kööpenhaminassa
   


1996

 • Pohjola ja Eurooppa tutkimusohjelma käynnistyi
 • Lainsäädäntöyhteistyössä siirryttiin vuosisuunnitelmiin
 • Pohjolan viikko –julkaisu alkoi ilmestyä kolmella kielellä
 • 13 laitosta ja yhteistyöelintä päätettiin lakkauttaa
   


1997

 • Puolustusministerit osallistuivat ensimmäisen kerran Pohjoismaiden neuvoston istuntoon
 • Perustettiin Valhalla, Pohjoismaiden lasten- ja nuorisokulttuurin sähköinen verkko
 • NIFCA aloitti toimintansa
 • Vammaispoliittinen neuvosto perustettiin
 • Pohjoismaiden aluekehityksen keskus NORDREGIO perustettiin
   


1998

 • Yhteispohjoismainen arktinen tutkimusohjelma käynnistyi
 • Pääministerit hyväksyivät julistuksen kestävästä kehityksestä
 • Hyväksyttiin kulttuurialan strategia
 • Hyväksyttiin ympäristöstrategia
 • Käynnistettiin hanke rajaseutujen rajaesteiden poistamiseksi
   


1999

 • Avattiin yhteinen suurlähetystö Berliinissä
 • Asetettiin viisaiden ryhmä pohtimaan yhteistyön haasteita ja tulevaisuutta
 • Pohjolan kestävän kehityksen strategiatyö alkoi
   


2000

 • Esitys luopumisesta kolmen sektorin mallista ja siirtymisestä joustavaan kehämalliin, joka on auki naapurimaille ja järjestöille
 • Esitys Baltian maiden osallistumisesta investointipankkiin
 • Uusittiin lähialueohjelma Baltian maiden tulevaa EU-jäsenyyttä ajatellen, painopiste Venäjän suuntaan
 • Päätettiin perustaa tiedotuspiste Kaliningradiin (toteutui 2006)
   


2001

 • Uusi pohjoismainen päiväjärjestys keskitti yhteistyön lähialueisiin, teknologiseen kehitykseen, hyvinvointiin, Pohjolan sisäisiin markkinoihin sekä ympäristöön ja kestävään kehitykseen
 • Neuvontapuhelin Haloo Pohjola pysyväksi (kokeilu vuodesta 1998)
 • Hyväksyttiin kestävän kehityksen yhteistyöstrategia
 • Uusi lähialuestrategia
 • Huippututkimusprojekti vuosiksi 2002-06
   


2002

 • Toteutettiin ihmiskaupan vastainen kampanja
 • Suurlähettiläs Ole Norrbackin raportti pohjoismaalaisten oikeuksista (rajaesteet)
 • Luovutettiin ensimmäinen elokuvapalkinto
 • Hyväksyttiin toimintaohjelma ruokaturvallisuuden takaamiseksi
 • Hyväksyttiin tietoturvallisuusohjelma
   


2003

 • Erityisedustaja raja-estetyötä edistämään (Paul Schlüter)
 • Uusi sosiaaliturvasopimus
 • Uusittiin Baltia-yhteistyö
 • Hyväksyttiin erityinen Murmanskin aluetta koskeva ympäristöohjelma
 • Tutkimusalan valkoinen kirja NORIA valmistui
 • Elokuvapalkinnosta pysyvä (vuodesta 2005)
 • Hyväksyttiin Länsi-pohjola-ohjelma
   
 • Päätettiin kehittää pohjoismainen virtuaalinen verotoimisto (toteutui 2005)
   


2004

 • Hyväksyttiin uusi Venäjäohjelma
 • Hyväksyttiin uusi Baltia-ohjelma
 • Hyväksyttiin yhteinen innovaationohjelma 2005-2010
 • Vaihto-ohjelmat koottiin viideksi NORDPLUS-ohjelmaksi
 • Uusi kestävän kehityksen strategia
   


2005

 • NORDFORSK (Tutkimustyötä koordinoiva ja yhteistyötä edistävä elin) aloitti toimintansa Oslossa
 • NIC (Pohjolan innovaatiokeskus) aloitti
 • Uusi Pohjoismainen ruoka –projekti alkoi
 • Vapaat venturepääomamarkkinat
 • Elinkeinoelämän verkkoportaali
 • Ministerineuvostojen määrä väheni 11.
 • Kulttuuriyhteistyön puitteissa luovuttiin suuresta määrästä elimiä määrärahojen irrottamiseksi erilaisten hankkeiden tukemiseen

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.9.2013

Takaisin ylös