Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Instituutioiden välinen kehitysyhteistyö

Suomen julkinen sektori osallistuu kehitysyhteistyöhön tekemällä yhteistyötä kumppanimaan julkisen sektorin kanssa. Valtion laitosten ja virastojen kehitysyhteistyötä edistävä instituutioiden välisen kehitysyhteistyön rahoitusinstrumentti (IKI-instrumentti) keskittyy kehitysmaiden virastojen kapasiteetin vahvistamiseen.

Instituutioiden välisen yhteistyön instrumentti

Instituutioiden välisen yhteistyön instrumentti (IKI) mahdollistaa valtion laitosten ja virastojen osallistumisen kehitysyhteistyöhön. Hankkeiden tavoitteena on kehitysmaiden valtiollisten toimijoiden kuten ministeriöiden ja laitosten osaamisen vahvistaminen. Toimintatapana on eräänlainen twinning, eli kehitysmaan toimijan yhteistyö suomalaisen valtion laitoksen tai viraston kanssa.

Suomalainen laitos tai virasto ja sen työntekijät vastaavat hankkeen toteutuksesta virkavastuulla.

Ulkoministeriö tekee hankkeesta toimeksiannon, mikä tarkoittaa käytännössä suorahankintaa. Kehityspoliittisen osaston juristit kertovat tarvittaessa, onko ehdolla oleva suomalainen toimija hyväksyttävissä valtion laitokseksi.

Instrumenttia ohjaavat säännöt

IKI-hankkeita ohjaa hallinnollinen normi, jota on uudistettu vuoden 2010 alussa. Instrumenttia voidaan käyttää varsin joustavasti erilaisiin kapasiteetin vahvistamisen hankkeisiin. Oleellista on kehitysmaatoimijan aktiivinen rooli ja kehitysvaikutuksen varmentaminen.

pdfNormi: Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentti (PDF, 60 kt)

Hankkeiden valmistelu kahdessa vaiheessa

Hankkeiden valmistelu tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin kehitysmaan toimija tekee suomalaisen toimijan kanssa alustavan hanke-ehdotuksen ministeriöön. Hanke-ehdotuksen perusteella ulkoasiainministeriön alueyksikkö tekee päätöksen varsinaisen suunnittelun käynnistämisestä. Mikäli päätös on positiivinen, ministeriö tukee suunnittelua asiantuntija-avulla (seurantakonsultin tuki) ja rahallisesti.

Hankesuunnittelun perusteella suomalainen ja kehitysmaan toimija tekevät varsinaisen hankedokumentin. Ulkoasiainministeriö arvioi hankedokumentin ja tekee siitä rahoituspäätöksen.

Hakumenettely on kuvattu alla olevassa dokumentissa.

pdfValtion laitosten kehitysyhteistyöhankkeiden hakumenettely (PDF, 8 kt)

Käsikirja helpottamaan hankehallintoa

Oheinen käsikirja on tarkoitettu luomaan hanketason hallintoon yhteiset käytännöt.

Käsikirjassa on seuraavat osiot:

Part A: Introduction. An overview of the institutional cooperation instrument project cycle.
Part B: Guiding documents
Part C. Finnish legislation and internal instructions
Part D: Best practices

Käsikirja on olemassa ainoastaan englanniksi. HUOM: Käsikirjan sisältöä on päivitetty kesäkuussa 2012. Muutokset ovat kuvattuna käsikirjan alussa.

pdfManual and Recommended Best Practices (version 7) (PDF)

Seurantakonsultti

Ulkoasiainministeriö  on palkannut konsulttiyrityksen (ns. seurantakonsultti) antamaan tukipalveluita hankkeiden valmisteluun ja seurantaa. Seurantakonsultti tukee niitä  suomalaisia valtion laitoksia ja virastoja hankkeiden suunnittelussa ja käynnistämisessä, jotka ovat saaneet ulkoasiainministeriön alueyksiköstä päätöksen hankkeensa hyväksymisestä jatkosuunnitteluun.

Seurantakonsultti tulee myös valvomaan, että suomalaisten toimijoiden raportointi on asianmukaista suhteessa lakiin, hallinnolliseen ohjeistukseen ja sopimukseen.

Seurantakonsultti toimii siis suomalaisen laitoksen ja viraston tukena, jotta hankkeen kehitysvaikutus olisi hyvä. Vastuun hankkeesta kantavat kuitenkin sopimusosapuolet.

Instrumenttia seurataan ja kehitetään

Kehityspoliittinen osasto seuraa instrumentin käyttöä: sen täydentävyyttä suhteessa muihin instrumentteihin, hankkeiden määrää ja kokoa, hankkeiden tuloksellisuutta, hankkeiden integroitumista kumppanimaiden hallinnollisiin järjestelmiin ja hankkeiden kestävyyttä.

Instituutioiden välisen instrumentin mahdollisuudet liittyvät suomalaisen osaamisen hyödyntämiseen tehokkaasti, nuorten asiantuntijoiden vetämiseen kehitysyhteistyöhön ja mahdollisuuteen käyttää uusia teknisiä alustoja moderniin kapasiteetin vahvistamiseen.

Instrumentin riskit liittyvät kapasiteetin vahvistamishankkeiden yleisiin pullonkauloihin, heikosta suunnittelusta ja toteuttavan tahon rajallisista resursseista nouseviin ongelmiin sekä ministeriön rajallisista hallinnollisista resursseista johtuviin ongelmiin.

Instrumentin käyttöä sekä suomalaisiin toimijoihin kohdistuvia hallinnollisia uudistuksia (valtionhallinnon tuottavuusohjelma, valtion ja kuntien välisen työnjaon määrittely, valtion liikelaitosten määrittely) ja niiden vaikutuksia instrumentin toimivuuteen seurataan tarkasti.

Instrumentti evaluoidaan vuoden 2012 aikana.

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä -liitteen lukeminen on helpoin ja nopein tapa tutustua IKI:n käytäntöihin ja keskeisiin vastaan tuleviin asioihin.

pdfInstituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentti: Usein kysyttyä (PDF, 36 kt)

Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma HEI ICI 

HEI ICI -ohjelma (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa kehitysmaiden korkeakoulujen kapasiteettia.

 

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Toimialapolitiikan yksikkö

Päivitetty 7.1.2014

Takaisin ylös