Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Publikationer om utrikes- och säkerhetspolitik


Fredsmäkling

pdfHandlingsprogram för fredsmäkling (PDF)
utrikesministeriet 14.12.2011
PDF ISBN 978-951-724-975-1

pdfFredsmäkling - Finlands riktlinjer (PDF)
Utrikesministeriets utredning 6.5.2010


Redogörelser och strategier

pdfStatsrådets redogörelse till riksdagen om läget i Afghanistan

Strategi för cybersäkerheten i Finland 2013

pdf Strategi för cybersäkerheten i Finland
(yhteiskunnanturvallisuus.fi PDF)
Statsrådets principbeslut 24.1.2013

Cybersäkerhetsstrategin kan läsas på finska, svenska och engelska på adressen: www.yhteiskunnanturvallisuus.fi

Läs mera: Strategi för cybersäkerheten i Finland klar (Pressmeddelanden 24.01.13 /försvarsministeriet)

Redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik till riksdagen 2012

Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012. Statsrådets redogörelse

pdfPublikation  (PDF, statsrådet)
Statsrådet 20.12.2012

Kvinnor, fred och säkerhet

pdfKvinnor, fred och säkerhet – Finlands nationella handlingsprogram 2012–2016 
som grundar sig på FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000)
Utrikesministeriets publikationer 4/2012

Statsrådets redogörelse 2011 /2012 -  Afghanistan

Statsrådets redogörelse om läget i Afghanistan och Finlands stöd i sin helhet, däribland om deltagandet i den militära krishanteringen (till riksdagen 12/2011 /godkändes 03/2012)

pdfStatsrådets redogörelse: Afghanistan (PDF)

Statsrådets redogörelse 2010 - EU:s stridsgrupper den 1.1-30.6.2011

pdfStatsrådets redogörelse till riksdagen om försättande av militära avdelningar i hög beredskap inom EU:s stridsgrupper den 1.1-30.6.2011 (PDF, UM)

Statrådets redogörelse 2010 - deltagande i Eunavfor Atalanta

pdfStatrådets redogörelse om Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats Eunavfor Atalanta (PDF 16.9.2010)

Deklaration 2010 - om en ytterligare stärkning av det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet

pdfDeklarationen (PDF / http://www.um.dk)
- De nordiska utrikesministrarna från Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark antog vid ett möte i Reykjavik den 3 november 2010 en deklaration om en ytterligare stärkning av det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

Finlands övergripande krishanteringsstrategi 2009

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott antog den 13 november en övergripande krishanteringsstrategi för att effektivera Finlands deltagande i krishantering.

(på finska)
pdfSuomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia (PDF 399 kbyte)

(på engelska)
pdfFinland’s Comprehensive Crisis Management Strategy (PDF 552 kbyte)

Läs mera: Nya riktlinjer för Finlands deltagande i krishantering (UM nyheter, 13.11.2009)

Statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009

I statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009 utvärderas Finlands säkerhets och försvarspolitik på ett övergripande sätt och presenteras statsrådets riktlinjer fram till senare delen av 2010-talet.

pdfFinlands säkerhets- och försvarspolitik 2009 - Statsrådets redogörelse
(PDF, statsrådet)

Thorvald Stoltenbergs rapport 2009 om nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

De nordiska utrikesministrarna diskuterade vid ett möte i Oslo den 9 februari 2009 hur det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet kan utvecklas. Ministrarna mottog vid mötet en oberoende rapport som Norges före detta försvars- och utrikesminister Thorvald Stoltenberg utarbetat om samarbetet. Stoltenberg fick vid ett nordiskt utrikesministermöte i juni 2008 i uppdrag att utreda hur det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet kan utvecklas under de kommande 10-15 åren.

pdfRapporten på engelska (PDF)

pdfRapporten på norska (PDF)
Rapporten "Nordisk Samarbeid om Utenriks- og Sikkerhetspolitikk"

pdfInofficiell finsk översättning av rapporten (PDF)

Läs mera: Ökat nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete (UM nyheter, 9.2.2009)

Statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i ISAF:s stödåtgärder för att val i Afghanistan 2009

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 29 januari att överlämna en redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i stödåtgärder inom ramen för ISAF-insatsen för att val ska kunna hållas i Afghanistan år 2009.
pdf Redogörelse (PDF)

Läs mera: Statsrådet överlämnar redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i ISAF:s stödåtgärder för att val ska kunna hållas i Afghanistan (utrikesministeriet, pressmeddelanden 29.1.2009)

2008

pdfFinlands deltagande i Natos snabbinsatsstyrkas (NRF) supplementära verksamhet (PDF)
Statsrådets redogörelse till riksdagen (SRR 1/2008 rd)

2007

pdfVerkningarna av ett eventuellt finländskt natomedlemskap (PDF)
Utrikesministeriet 21.12.2007

pdfAfghanistanredogörelsen (PDF på finska)

2004

pdfFinlands säkerhets- och försvarspolitik
Statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 24.9.2004
(PDF, statsrådet)


Ställningstagande

2009

Ungdomsgruppens ställningstagande angående utrikes- och säkerhetspolitiken:

pdfUngdomsgruppens ställningstagande (PDF på finska)

Läs mera: Ungdomsgruppens ställningstagande har en global syn på säkerhetspolitiken (utrikesministeriet, nyheter 28.1.2009)


Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik

2010

pdfAllmänt mål 2010 - Headline Goal 2010
(PDF på engelska, Europeiska unionens råds sidor)

2008

pdfUtredning om skyldigheten till ömsesidigt stöd och bistånd i EU:s Lissabonfördrag 
(PDF 3389 kbyte)

Utrikesministeriet /Teija Tiilikainen 2008

Läs mera: EU:s säkerhetsgarantier har stark politisk och principiell betydelse för Finland (UM, pressmeddelanden 10.4.2008)

2003

pdfEU:s säkerhetsstrategi (PDF)

A secure Europe in a better world
(PDF på engelska, 12.12.2003, Europeiska unionens råds sidor)


Karta om Finlands deltagande i internationell krishantering

pdfKarta: Finlands deltagande i krishantering (PDF)

Se även: Operationer och karta: internationell krishantering

karta

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 19.3.2015

Takaisin ylös