Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Julkisuusdiplomatia ja maakuva – “Winning Others on Our Side”

Maailmalla tehdään päivittäin tuhansia Suomea ja suomalaisia koskevia ratkaisuja, jotka perustuvat Suomen hyvään maineeseen. Mitä vahvempi on myönteinen tunnettuus, sitä paremmin suomalaiset pärjäävät maailmalla niin matkailijoina, kaupantekijöinä kuin poliittisten etujemme edistäjinä ja kansainvälisen yhteistyön rakentajina.

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen suunnittelema Sibelius-monumentti. Kuva: MEK-imageKuvanveistäjä Eila Hiltusen suunnittelema Sibelius-monumentti. Kuva: MEK-image

Ulkoasiainministeriö ja Suomen suurlähetystöt  tekevät työtä maamme myönteisen tunnettuuden lisäämiseksi järjestelmällisellä vaikuttamisella eli julkisuusdiplomatialla, joka tukeutuu maan aitoihin vahvuuksiin (”soft power”) ja vahvaan maakuvaan.


Maakuvan vahvistaminen 

Yhä useammat pitkälle teollistuneet maat hakevat itselleen kilpailuetua ”tavaramerkkinsä” eli maakuvansa avulla. Suomen kaltaisen, muista maista monin tavoin riippuvan maan on entistäkin tärkeämpää saada muut omien ajatustensa ja tavoitteidensa taakse: ”Winning others on our side!”  Kilpailu huomiosta ja vaikutusvallasta maailmalla on kovempaa kuin koskaan aiemmin.

Maakuvalla vaikutetaan mm. yritysten kilpailukykyyn, kilpailuun osaavasta työvoimasta ja investoinneista sekä matkailuun ja kulttuurivientiin. Suomen kaltaisessa maassa vahvasta maakuvasta hyötyvät kaikki.

Maakuvaa voidaan vahvistaa yhteen hiileen puhaltamalla; vahvuudet tunnistamalla, kertomalla ja vaikuttamalla maailmalla johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti ja totuudenmukaisesti. Maakuvan kehittämistyö on pitkäjänteistä. Jorma Ollilan johtaman brändivaltuuskunnan raportti valmistui vuonna 2010. Hallitusohjelman mukaisesti maakuvatyötä jatketaan sekä kehittämällä Suomen vahvuuksia että vahvistamalla Suomen maakuvan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaista kansainvälistä viestintää ja vaikuttamista Team Finlandin puitteissa.

Maakuvatyötä tehdään läheisessä yhteistyössä kotimaisten kumppaneiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.

Suomen korkealaatuisen kulttuurin pääsy esiin maailmalla vahvistaa paitsi kulttuurin tekijöiden asemaa myös yleisesti maakuvaa. UM osallistuu aktiivisesti hallituksen kulttuurivientiohjelman toteuttamiseen lähes 100 ulkomaisten edustuston voimin. Suurlähetystöt ja pääkonsulaatit tarjoavat kulttuurin kentälle paikallista asiantuntemusta, jonka avulla syntyy uusia yhteyksiä ja verkostoja kulttuuriviennille. Suurlähetystöjen ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkoston yhteistyötä tehostetaan jatkuvasti osana Team Finlandia.

Julkisuusdiplomatia

Suomen vaikutusvaltaa, vetovoimaa ja uskottavuutta edistetään julkisuusdiplomatialla siten, että ulkopoliittiset, taloudelliset, kulttuuriset ja muut tavoitteet voivat paremmin toteutua. Julkisuusdiplomatia on osin päivittäistä uutisviestintää, osin strategista viestintää, sekä pitkäjänteistä vaikuttamista ja pysyvien yhteistyöverkostojen punomista. Julkisuudiplomatia ei-valtiollisten kohderyhmien parissa ulkomailla täydentää perinteistä valtiollista diplomatiaa.

Julkisuusdiplomatiaa tehdään kaikissa edustustoissa. Erityisen lisäpanostuksen kohteena ovat lähivuosina Brasilia, Egypti, Kiina, Intia, Saksa, Puola, Ranska, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat. Ulkoministeriö osallistuu näiden maiden Team Finland –toimintaohjelmien rahoittamiseen ja tukee niihin liittyvää maakuvatyötä.

Finland Promotion Board ja Team Finland

Maakuvatyötä koordinoidaan Team Finlandin toimintamalliin kuuluvassa Finland Promotion Boardissa, jonka pääsihteeritoiminnot ovat ulkoministeriössä. Maakuvatyötä tehdään Finland Promotion Boardissa lukuisten kotimaisten kumppaneiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.

Keskeisiä välineitä ovat:

  • Maakuva viestinnän kehittäminen ja vahva rooli verkostoissa, jotka tekevät erilaisia kansainvälisiä vaikuttamis- ja verkostoitumiskampanjoita sekä kotimaassa että ulkomailla.
  • Maakohtaisten Team Finland – toimintasuunnitelmien tuki ja osarahoitus
  • Toimittaja- ja vaikuttajavierailut, joita toteutetaan vuosittain noin 300. Vieraat ovat johtavia eri alojen toimittajia, vaikuttajia, tutkijoita tai kulttuurilaitosten johtajia.
  • Suomi-verkkosivu thisisFINLAND.fi ja kaikkien Suomen suurlähetystöjen kotisivut. UM tuottaa ja jakaa Suomea koskevia esittelyitä myös sekä paino- että audiovisuaalisina tuotteina.

Lisätietoja:

Viestintäosaston maakuvayksikkö
puh. +358 295 351770
sähköposti: VIE-50@formin.fi.

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Julkisuusdiplomatian yksikkö

Päivitetty 19.11.2014

Takaisin ylös