Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands internationella människorättspolitik

Människorättspolitiken är en viktig del av den finländska regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska verksamhet. Finland betonar det ömsesidiga beroendet mellan mänskliga rättigheter, utvecklingspolitik och säkerhet. Regeringen anser att Finlands utvecklingspolitik är den rätta metoden för att skapa en rättvisare, säkrare och människovärdigare värld.

Tyngdpunkterna i Finlands internationella människorättspolitik är

  • kvinnors
  • barns
  • handikappade personers
  • sexuella minoriteters och
  • ursprungsbefolkningars rättigheter.

Dessutom fäster Finland stor uppmärksamhet vid romers och andra etniska, språkliga eller religiösa minoriteters ställning. Oftast råkar personer som tillhör fler än en av de nyss nämnda befolkningsgrupperna ut för att deras mänskliga rättigheter kränks. Finland framhäver specialåtgärder mot dylik flergrundsdiskriminering.

Takaisin ylös