Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Delegationen för internationella människorättsärenden

Delegationen för internationella människorättsärenden är utrikesministeriets rådgivande organ i människorättsfrågor. Medlemmarna i delegationen består av representanter för frivilligorganisationer, partier och forskningsinstitut.

Till delegationens uppgifter hör bland annat

  • att fungera som kontaktkanal mellan utrikesministeriet och frivilligorganisationerna i människorättsfrågor
  • att stimulera diskussion om mänskliga rättigheter bland annat genom att ordna seminarier
  • att följa med nationella och internationella människorättsfrågor och ge utlåtanden om aktuella principfrågor med anknytning till mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter är ett av de prioriterade områdena i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och de beaktas inom alla dess sektorer. Det civila samhället spelar en central roll när det gäller att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. En framgångsrik politik för mänskliga rättigheter förutsätter en öppen växelverkan och samarbete med olika aktörer med intresse för politikområdet i fråga.

Den nu verkande delegationen tillsattes 8. mars 2012 för en mandatperiod som pågår till den 31 mars 2015.

Riksdagsledamot Astrid Thors (SFP) är ordförande för delegationen och lagstiftningssekreteraren Martta October (SDP) och verksamhetsledaren Ulla Anttila (KIOS) är vice ordförande.

Ordinarie medlemmar:

Kandidat i humanistiska vetenskaper Jani Seikkula, Samlingspartiet
Riksdagsledamot Arja Juvonen, Sannfinländarna
Sekreterare för internationella ärenden Jari Haapiainen, Centern
Ledamot av fullmäktige Antero Laukkanen, Kristdemokraterna
Lagstiftningssekreterare Martta October, Finlands Socialdemokratiska Parti
Verksamhetsledare Minna Sirniö, Vänsterförbundet
Chefen för internationella ärenden Tanja Remes, Gröna förbundet
Chef för människorättsarbete Niina Laajapuro, Amnesty International, Finländska sektionen r.f.
Generalsekreterare Päivi Mattila, Förbundet för mänskliga rättigheter r.f.
Verksamhetsledare (tf) Ulla Anttila, KIOS (Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter)
Chef för internationellt arbete Jouni Hemberg, Kyrkans utlandshjälp
Ordförande Okan Daher, MRG-Finland
Styrelsemedlem Lotta Viinikka, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS r.f.
Jurist Aiman Mroueh, Flyktingrådgivningen r.f.
Filosofie licentiat Krister Karttunen, SETA r.f.
Ordförande Jarkko Tontti, Finlands PEN
Juridisk rådgivare Jani Leino, Finlands Röda Kors
Informatör Eeva Hurmalainen, Finlands FN-förbund
Programchef Inka Hetemäki, Finlands UNICEF
Generalsekreterare Pirkko Mahlamäki, Handikappforum r.f.

Suppleanter:

Utbildningsplanerare Minttu Vilander, Samlingspartiet
Riksdagsledamot Pirkko Mattila, Sannfinländarna
Organisationsplanerare Maiju Korhonen, Centern
Vice ordförande Sari Mäkimattila, Kristdemokraterna
Riksdagsassistent Johan Ekman, Svenska folkpartiet
Organisationssekreterare Anssi Pirttijärvi, Finlands socialdemokratiska parti
Specialmedarbetare Jyri Kuusela, Vänsterförbundet
Doktorand Anna Moring, De gröna
Ordförande Jussi Förbom, Amnesty International, Finländska sektionen r.f.
Ordförande Liisa Murto, Förbundet för mänskliga rättigheter r.f.
Politices magister Kristiina Vainio, KIOS
Doktor i samhällsvetenskaper, äldre sakkunnig Eva-Marita Rinne-Koistinen, Kyrkans utlandshjälp
Juris magister Karoliina Heikinheimo, MRG-Finland
Koordinator Elina Saaristo-Diatta, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS r.f.
Verksamhetsledare Eva Lindberg, Flyktingrådgivningen r.f.
Filosofie doktor Juha Jokela, SETA r.f.
Styrelsemedlem Iida Siimes, Finlands PEN
Generalsekreterarens specialmedarbetare Leena-Kaisa Åberg, Finlands Röda Kors
Specialsakkunnig Ritva Semi, Finlands FN-förbund
Chef för internationellt påverkansarbete Annika Launiala, Finlands UNICEF
Jurist Juha-Pekka Konttinen, Handikappforum r.f.

Sakkunniga:

Professor Elina Pirjatanniemi, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi

Forskningsprofessor Timo Koivurova, Lapplands universitet, The Northern institute for environmental and minority law

Doktorand Ukri Soirila, Helsingfors universitet, Erik Castrén institutet

Direktör Sirpa Rautio, Människorättscentret

Delegationens sekreterare:
Iina Peltonen, iina.peltonen@formin.fi

Takaisin ylös