Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Människorättspolitik i internationella organisationer

Finland verkar för de mänskliga rättigheterna också genom internationella organisationers verksamhet.

Viktiga internationella människorättsforum är

  • Förenta nationerna (FN)
  • Europarådet (ER)
  • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Europeiska unionen strävar efter att uppträda enhetligt i dessa forum. Finland påverkar därmed centrerat inom internationella organisationer, just via Europeiska unionen. Multilaterala organisationer erbjuder en möjlighet till människorättsdialog- och samarbete mellan stater. Finland stödjer det civila samhällets deltagande på de internationella arenorna för att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Med sitt agerande i internationella organisationer deltar Finland i utvecklingen av ett internationellt europeiskt normverk för mänskliga rättigheter, exempelvis i form av avtal och initiativ till konklusioner. I internationella forum kan man också ta upp aktuella människorättsfrågor, eller sådana frågor som inte fått mycket uppmärksamhet. Dessutom kan man i internationella organisationer skapa olika förfaranden och mekanismer som stimulerar att mänskliga rättigheter främjas, att människorättsfördrag verkställs, att mänskliga rättigheter förverkligas samt att människorättskränkningar övervakas.

Takaisin ylös