Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Stöd för människorätts- och demokratiprojekt

Frivilligorganisationerna är en central samarbetspartner för Finlands regering när det gäller att övervaka och förstärka mänskliga rättigheter. Via frivilligorganisationerna får man information om de mänskliga rättigheterna på lokal nivå, om de förbättrats eller om kränkningar sker. Organisationerna förmedlar information och utbildning med vars hjälp män, kvinnor och frivilligorganisationer bättre kan driva på sina rättigheter. Det civila samhället kommer med förslag och åstadkommer tryck från medborgarnas sida för att nya, starkare människorättsfördrag och regler som förpliktigar stater ska upprättas.

Förutom det nyss nämnda samarbetet stödjer Finland människorättsaktivister och människorättsorganisationer ekonomiskt. De flesta finska ambassader som verkar i utvecklingsländer stödjer lokala människorättsaktörer med anslag för lokalt samarbete. Beträffande de finländska organisationernas och de internationella människorättsorganisationernas stöd tas besluten i princip i utrikesministeriet i Helsingfors.

Takaisin ylös