Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kehitysyhteistyön evaluointi

Kehitysyhteistyön evaluoinnit tarkastelevat kehitysyhteistyön laatua, tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta, kestävyyttä ja vaikutuksia.

Nainen kyltti kädessä, jossa lukee Equal?Vuonna 2012 Kehitysyhteistyön evaluointi arvioi muun muassa Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin tasa-arvostrategioita. Kuva: Dana Smillie/World Bank/Flickr. CC 2.0

Riippumaton ja itsenäinen yksikkö tuottaa tietoa päätöksentekijöille

Suomi noudattaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean (OECD-DAC) evaluointiperiaatteita, joiden mukaan evaluointien pitää olla riippumattomia, uskottavia ja itsenäisiä. Tästä syystä ulkopuoliset asiantuntijat tekevät aina varsinaisen evaluointityön. Ministeriön evaluoinnista annettu normi (4/2011) määrittää sitä, miten evaluointeja tehdään ja miten niiden tulokset käsitellään.

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön evaluointi (EVA-11) vastaa ministeriön laajoista ja strategista merkitystä olevista evaluoinneista keskitetysti. EVA-11 on täysin itsenäinen, ja se toimii kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä vastaavan alivaltiosihteerin yhteydessä.

Kokemuksista otetaan opiksi

EVA-11 toimeenpanee vuosittain kahdesta neljään evaluointia, jotka arvioivat laajoja kokonaisuuksia, kuten maaohjelmia ja kokonaisia sektoreita. Evaluointien avulla muun muassa opitaan omasta aiemmasta ja toisten toiminnasta ja estetään samojen virheiden toistuminen. Esimerkiksi Suomen vesisektorin evaluoinnista saaduista tiedoista yhdessä maassa voidaan hyötyä toisessa maassa. Kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti katsotaan myös, voisiko käytettävissä olevilla voimavaroilla saada toimivampia ratkaisuja ja parempia tuloksia.

Evaluoinnin tuloksista keskustellaan Suomen edustustojen ja kumppanimaiden edustajien kanssa verkossa reaaliaikaisena järjestetyssä seminaarissa. Tulokset esitellään myös avoimessa julkistamistilaisuudessa Suomessa.

Kehityspoliittinen alivaltiosihteeri tekee evaluointisuositusten toimeenpanemisesta päätöksiä kehitysyhteistyön kehittämiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Päätöksestä noin kahden vuoden kuluttua ulkoministeriön maan tai sektorin vastuuyksikkö arvioi, mitä vaikutuksia päätöksen esittämillä toiminnanmuutoksilla on ollut kehitysyhteistyön tuloksiin.

Kaavio: mitä evaluoinneille tapahtuu ja kuka on vastuussa?

Jokainen hanke arvioidaan

Laajojen evaluointien lisäksi ulkoasiainministeriön yksiköt toimeenpanevat niin sanottuja hajautettuja evaluointeja, joissa arvioidaan yksittäisiä hankkeita. Nämä evaluoinnit selvittävät miten hyvin projektille asetetut tavoitteet on saavutettu, arvioivat mitkä syyt vaikuttavat onnistumisiin ja epäonnistumisiin sekä antavat tietoa ja välineitä hankkeiden kehittämiseen ja tulevan kehitysyhteistyön suunnitteluun.

Lue lisää

 pdfEvaluointisuunnitelma 2014–2016 (PDF, 112Kt englanniksi)

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kehitysyhteistyön evaluointi (EVA-11)

Päivitetty 7.3.2014

Takaisin ylös