Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands utrikesrepresentation

Utrikesförvaltningens representationsnät

Det familjära lejonetBeskickningens skylt

Utrikesrepresentationen består av diplomatiska och konsulära beskickningar.

De diplomatiska beskickningarna omfattar ambassader i olika stater och deras separata enheter samt ständiga och särskilda representationer vid internationella organisationer och samarbetsorgan. Finland har även andra diplomatiska beskickningar, så kallade förbindelsekontor.

De konsulära beskickningarna är generalkonsulat, konsulat och separata enheter som hör till ett generalkonsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller honorärkonsulat som leds av en honorärkonsul.

Utrikesförvaltningens representationsnät omfattar 92 beskickningar:

  • 71 ambassader (ingen verksamhet i Damaskus och Bagdad)
  • 3 ambassader ledda av en chargé d’affaires: Pristina (Kosovo), Bratislava (Slovakien), Beirut (Libanon)
  • 1 konsulärt kontor: Manila (Filippinerna)
  • 4 förbindelsekontor: Ramallah (Palestinska området), Minsk (Vitryssland), , Yangon (Myanmar), Bogotá (Colombia)
  • 5 generalkonsulat: Los Angeles och New York (USA), Hongkong och Shanghai (Kina), S:t Petersburg (Ryssland)
  • 2 separata kontor som hör till ett generalkonsulat: Murmansk och Petrozavodsk (generalkonsulatet i S:t Petersburg, Ryssland)
  • 5 ständiga representationer vid internationella organisationer: EU, Europarådet,  OECD, FN, WTO
  • 1 särskild representation: Nato.

Därtill finns det tre ambulerande ambassadörer med Helsingfors som tjänsteställe. Utöver beskickningarna har Finland cirka 400 honorärkonsulat.

 Representationsnät 

Finlands representationsnät 05/2015
pdfFinlands representationsnät 2015 (PDF, 1 Mbyte)

Sidoackrediteringar

Republikens president kan befullmäktiga chefen för en ambassad eller en legation att vara diplomatisk representant i en annan stat utöver stationeringslandet (sidoackreditering), varvid den sidoackrediterade chefen också är chef för den ambassad eller legation som eventuellt finns i staten i fråga.

 Lagar och förordningar

Utrikesministeriets utredning 21.9.2009

Den folkrättsliga grunden för representationernas verksamhet är

Representationernas verksamhet regleras även genom följande lagar och förordningar

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 18.5.2015

Takaisin ylös