Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Temaattiset rahoitusvälineet

Vakautusväline (IfS)

Vakautusväline (Instrument for Stability, IfS) on tarkoitettu sekä lyhyen aikavälin kriisireagointiin että pitkän aikavälin globaaleihin uhkiin vastaamiseen kohdistuvaan toimintaan kolmansissa maissa. Vakautusväline pyrkii vastaamaan maailmanlaajuisiin turvallisuus- ja kehityshaasteisiin, ml. luonnonkatastrofeihin, täydentäen unionin maantieteellisiä instrumentteja. Vakautusvälineen kautta vahvistetaan EU:n valmiutta konfliktien estämiseen sekä rauhan- ja valtioiden rakentamiseen, yhteistyössä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä EU-jäsenvaltioiden kanssa. Pitkän aikavälin uhkista instrumentin varoja käytetään eniten joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen. Odottamattomia kriisitilanteita varten vakautusvälineen kautta voidaan käynnistää erityistoimia.

Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiaväline (EIDHR)

Humanitaarista apua annetaan todellisen avun tarvitsijalle. Henkilöllisyys tarkistetaan sormenjäljistä. Kuva: EUHumanitaarista apua annetaan todellisen avun tarvitsijalle. Henkilöllisyys tarkistetaan sormenjäljistä. Kuva: EU

Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineellä (European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR) tuetaan demokratian, lainsäädännön, ihmisoikeuksien ja vapauden edistämistä.

Rahoitusvälineen kautta annettava EU:n rahoitustuki kolmansissa maissa toimiville ihmisoikeus- ja demokratiatoimijoille on mahdollista myös ilman kolmannen maan erillistä hyväksyntää. Kyseessä on globaali rahoitusväline, joka ei kuitenkaan kata EU-maiden omiin ihmisoikeus- ja demokratiatilanteisiin liittyvää toimintaa.

Ydinturvayhteistyöväline (INSC)

Ydinturvayhteistyövälineen (Instrument for Nuclear Safety Cooperation, INSC) avulla EU edistää kolmansissa maissa ydin- ja säteilyturvallisuutta, käytetyn ydinpolttoaineen ja ydinjätteen vastuullista ja turvallista hallintaa, entisten ydinvoimalaitosten turvallista käytöstä poistoa ja tehokkaita ydinmateriaalin suojatoimenpiteitä. Yhteistyö kohdistui aikaisemmin itäiseen Keski-Eurooppaan ja entisen Neuvostoliiton alueelle, mutta nyt sitä voidaan kohdistaa kaikkiin EU:n ulkopuolisiin maihin. Etusijalla ovat laajentumis- ja naapurustomaat sekä taloudellisesti heikommassa asemassa olevat maat.

Takaisin ylös