Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Resande per målgrupp

På denna sida finns utrikesministeriets tips och anvisningar om resesäkerhet, konsulära tjänster och inresa i landet indelat per målgrupp.

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att den lokala beskickningen får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Då du planerar en resa utomlands

Då du är på resa eller bor utomlands

Om du är utländsk medborgare och planerar att resa till Finland

Detta dokument

På vår webbplats

Uppdaterat 28.4.2016

Takaisin ylös