Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Stöd för internationella icke-statliga organisationer

Utrikesministeriet stöder med biståndsmedel internationella
icke-statliga organisationer (INGO), som är av regeringarna politiskt och
administrativt oavhängiga samt icke-vinstbringande organisationer. De internationella icke-statliga organisationernas aktiviteter omfattar bland annat påverkningsarbete, kampanjer och expertarbete samt realisering av projekt och service i samarbete med andra aktörer i uländerna.

Statsunderstödet är behovsprövat och i sökandet, beviljandet, användningen och övervakningen iakttas statsunderstödslagen (688/2001).

Användningen av stödet styrs av de normer som bidragsgivarna fastställt för
sitt internationella samarbete såsom till exempel OECD:s biståndskommittés kriterier för att stödet skall godkännas som utvecklingsbistånd.

I enlighet med statsrådets principbeslut koncentrerar Finland sig på färre
organisationer och för en aktiv dialog med dessa. Internationella
medborgarrörelser som erhåller stöd bör ha en stark sakkännedom, erfarenhet
samt goda samarbetsrelationer till utvecklingsländerna.

Takaisin ylös