Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Våldtäkt utomlands

 Om du våldtas utomlands:

  1. Förflytta dig till en säker plats och be om hjälp.
  2. Uppsök omedelbart läkare. För att bevis ska kunna säkras är det viktigt att du inte tvättar dig eller byter kläder. Sjukvårdspersonal kontrollerar dina skador och ger vårdanvisningar.
  3. Gör en brottsanmälan till den lokala polisen. Observera dock att utomäktenskapliga förhållanden är förbjudna i vissa länder. Följden kan vara, att offret för våldtäkten själv anklagas. Om du är osäker på de juridiska följderna, tag kontakt med Finlands utlandsbeskickning eller med en advokat.
  4.  Sök krishjälp.

 Finlands beskickning kan

  •  hjälpa dig att få sjukvård och ge råd om hur man gör en brottsanmälan,
  • ge kontaktuppgifter till lokala läkare och advokater,
  • på din begäran vara i kontakt med dina släktingar eller vänner i Finland,
  • ge kontaktuppgifter till en kristjänst och
  • hjäpa till med hemresearrangemangen.

Observera:

Brottet behandlas utgående från den lokala lagstiftningen i landet där brottet begåtts. Polisundersökningen av fallet räcker en tid. En advokat kan representera dig om du inte är närvarande. För rättegången kan det vara nödvändigt att personligen resa tillbaka till landet för att finnas på plats.

Takaisin ylös