Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kuolemantapaus ulkomailla

Kuoleman kohdatessa ulkomailla, Suomen ulkomaanedustusto avustaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen, tuhkaamiseen tai kotiuttamisen järjestämiseen liittyvissä toimenpiteissä vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti. Jos vainajalla ei ollut vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista.

Edustuston henkilökunta saa ilmoituksen suomalaisen kuolemasta ulkomailla useimmiten kyseisen maan viranomaiselta, matkatoimiston oppaalta tai kunniakonsulilta. Edustusto ilmoittaa kuolemantapauksesta ulkoministeriölle, joka välittää tiedot edelleen poliisille Suomessa.

Vainajan kotiinkuljetus- ja hautajaisjärjestelyistä huolehtii hautaustoimisto.

Kuolemantapauksessa suomalainen matkustajavakuutus kattaa yleensä joko kotiutuskulut ulkomailta vainajan asuinpaikkakunnalle Suomeen tai paikalliset hautauskulut.

Jos vainajalla ei ollut vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. Kotiutuskulut Suomeen voivat olla varsin suuret.

Kuolemantapauksessa ministeriöön voi ottaa yhteyttä virka-aikana soittamalla vaihteeseen puh. +358 (0)295 350 000 tai virka-ajan ulkopuolella soittamalla päivystysnumeroon (09) 1605 5555.

Kuolemantapaus
Yksityishenkilöä koskevat asiat ovat luottamuksellisia ja ministeriöstä voidaan antaa tietoja vain lähiomaiselle. Kuva: Michael Taggart

Ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään

Jos vainaja kotiutetaan Suomeen arkussa tai uurnassa, suomalainen oikeuslääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen.

Muussa tapauksessa vainajan omaisten täytyy huolehtia siitä, että Suomen väestötietojärjestelmään tulee merkintä kuolinpäivästä. Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta tehdään maistraattiin tai sen voi jättää/postittaa Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen maistraattiin rekisteröintiä varten.

Lomakkeen mukaan on liitettävä alkuperäinen, laillistettu kuolintodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Jos asiakirja on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se käännätettävä virallisesti jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös käännöksen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Omaiset maksavat kuolintodistuksen hankkimisesta, käännättämisestä ja laillistamisesta aiheutuvat kulut.

Takaisin ylös