Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat oikeuksia, jotka ovat edellytys ihmisarvoiselle elämälle. Jokaisella ihmisellä kaikissa maissa on oikeus ihmisoikeuksiin.

Ihmisoikeudet on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Oikeuksia ovat muun muassa oikeus elämään, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeussuojaan ja koulutukseen sekä perhe-elämän, kodin ja kirjeenvaihdon loukkaamattomuus, ajatuksen- ja uskonvapaus, ilmaisunvapaus, kokoontumis- ja liikkumisvapaus.

Ihmisoikeussopimuksiin liittyneet valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan, suojelemaan ja toimeenpanemaan kaikkien ihmisoikeudet yhdenvertaisesti ja ketään syrjimättä.

Ihmisoikeuspolitiikka on keskeinen osa Suomen hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaa. Suomi korostaa ihmisoikeuksien, turvallisuuden ja kehityksen välistä keskinäisriippuvuutta.

Suomi pitää ihmisoikeuspolitiikkaa keinona luoda nykyistä oikeudenmukaisempi, turvallisempi ja ihmisarvoisempi maailma.

Takaisin ylös