Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kaksikäyttötuotteiden vientiluvan hakeminen

Yritys tarvitsee luvan valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden vientiin Euroopan unionin ulkopuolelle. Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientiä valvova lupaviranomainen on ulkoministeriö. Hae vientilupaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Käytössä ovat yksittäis-, koonti- ja yleisluvat.

Sisämarkkinakaupassa eli EU:n sisäisille toimituksille tarvitaan lupa ainoastaan erittäin arkaluonteisille tuotteille, kuten esimerkiksi ydinaineet ja -laitteet. Tuotteet on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä 4.

Sähköinen asiointipalvelu

Hae kaksikäyttötuotteiden vientilupaa sähköisillä hakemus- ja ilmoituslomakkeilla. Sähköisen asiointipalvelun käyttäminen on maksutonta eikä vaadi erillistä lupaa tai erityisohjelmistoa.

Katso-organisaatiotunniste

Sähköinen asiointi edellyttää tunnistautumista verohallinnon Katso-organisaatiotunnisteen avulla. Asiointipalvelun käyttöliittymä on selainpohjainen ja tietoliikenneyhteys palveluun on suojattu SSL-tekniikalla.

Katso-palvelusta ja organisaatiotunnisteen hankkimisesta saat lisätietoa verohallinnon sivuilta.

Takaisin ylös