Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Turvallisuusviranomaisten käsikirja yrityksille 

Käsikirja ohjeistaa suomalaisia yrityksiä, jotka osallistuvat kansainvälisiin turvallisuusluokiteltuihin hankkeisiin.

Käsikirja on tarkoitettu ohjeistukseksi niille yrityksille, jotka osallistuvat tai suunnittelevat osallistuvansa hankintoihin, joiden yhteydessä yritys saa viranomaisen turvallisuusluokiteltua tietoa.

Tällaisiin hankintoihin liittyy yleensä turvallisuusvaatimuksia, joiden avulla viranomainen pyrkii varmistumaan siitä, että turvallisuusluokiteltua tietoa suojataan hankinnan aikana asianmukaisesti.

Käsikirjassa kuvataan kotimaisten ja kansainvälisten hankintojen tyypillisimpiä turvallisuusvaatimuksia. Käsikirja toimii apuna hankintamenettelyn eri vaiheissa sekä käytännön oppaana hankkeen edetessä.

Yritykset voivat ottaa käsikirjan ohjeistuksen huomioon myös sisäisessä turvallisuussuunnittelussaan.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansallinen turvallisuusviranomainen NSA

Päivitetty 24.2.2016

Takaisin ylös