Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Delegationen för internationella människorättsärenden

Delegationen för internationella människorättsärenden är utrikesministeriets rådgivande organ i frågor som gäller mänskliga rättigheter. Delegationen tillsattes den 8 mars 2012 med mandattid till den 31 mars 2015. Det nya statsrådet ska besluta om en eventuell ny mandatperiod för delegationen.

Delegationen består av representanter för frivilligorganisationer, partier och forskningsanstalter.

Delegationen ska bland annat

  • fungera som en samarbetskanal mellan utrikesministeriet och frivilligorganisationerna i frågor som gäller mänskliga rättigheter
  • främja diskussionen om de mänskliga rättigheterna till exempel genom seminarier och
  • följa nationella och internationella frågor som rör de mänskliga rättigheterna och utlåta sig i principiella frågor i samband med det.

De mänskliga rättigheterna beaktas inom utrikespolitikens alla delområden. Det civila samhällets roll är central i skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Öppen interaktion och samarbete mellan intresserade aktörer är förutsättningar för en framgångsrik politik om mänskliga rättigheter.

Ordförande för delegationen är riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos (SFP) och viceordföranden lagstiftningsrådet Martta October (SDP) och verksamhetschefen Ulla Anttila (KIOS, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter).

Övriga medlemmar:

Kandidaten i humanistiska vetenskaper Jani Seikkula, Samlingspartiet r.p.
Riksdagsledamoten Arja Juvonen, Sannfinländarna r.p.
Sekreteraren för internationella ärenden Jari Haapiainen, Centern i Finland r.p.
Ledamoten av fullmäktige Antero Laukkanen, Kristdemokraterna i Finland r.p.
Verksamhetsledare Minna Sirnö, Vänsterförbundet r.p.
Chefen för internationella ärenden Tanja Remes, Gröna förbundet
Chefen för människorättsarbete Niina Laajapuro, Amnesty International, Finländska sektionen r.f.
Generalsekreterare Päivi Mattila, Förbundet för mänskliga rättigheter r.f.
Chefen för internationellt arbete Tomi Järvinen, Kyrkans utlandshjälp
Ordförande Okan Daher, MRG-Finland
Organisationssamordnare Milla Sandt, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS r.f.
Jurist Aiman Mroueh, Flyktingrådgivningen r.f.
Filosofie licentiaten Krister Karttunen, SETA r.f.
Ordförande Jarkko Tontti, Finlands PEN
Juridiska rådgivaren Jani Leino, Finlands Röda Kors
Informatör Eeva Hurmalainen, Finlands FN-förbund
Programchef Inka Hetemäki, Finlands UNICEF
Generalsekreterare Pirkko Mahlamäki, Handikappforum r.f.

Suppleanter:

Utbildningsplanerare Minttu Vilander, Samlingspartiet r.p.
Riksdagsledamot Pirkko Mattila, Sannfinländarna r.p.
Organisationsplanerare Maiju Kotala, Centern i Finland r.p.
Vice ordförande Sari Mäkimattila, Kristdemokraterna i Finland r.p.
Riksdagsassistent Johan Ekman, Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Organisationssekreterare Anssi Pirttijärvi, Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Specialmedarbetare Jyri Kuusela, Vänsterförbundet r.p.
Doktorand Anna Moring, Gröna förbundet
Ordförande Jussi Förbom, Amnesty International, Finländska sektionen r.f.
Ordförande Liisa Murto, Förbundet för mänskliga rättigheter r.f.
Projektsamordnare Katja Ilppola, KIOS
SVD, äldre sakkunnig, RBA Eva-Marita Rinne-Koistinen, Kyrkans utlandshjälp
Styrelsemedlem Kirsi Marttinen, NYTKIS r.f.
Ledande jurist Marjaana Laine, Flyktingrådgivningen r.f.
Filosofie doktor Juha Jokela, SETA r.f.
Styrelsemedlem Iida Siimes, Finlands PEN
Generalsekreterarens specialassistent Eeva Holopainen, Finlands Röda Kors
Specialsakkunnig Ritva Semi, Finlands FN-förbund
Chefen för internationellt påverkansarbete Annika Launiala, Finlands UNICEF
Styrelsemedlem Jukka Sariola, Handikappforum r.f.

Sakkunniga:

Professor Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi, Institutet för mänskliga rättigheter
Forskningsprofessor Timo Koivurova, Lapplands universitet, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt
Doktorand Ukri Soirila, Helsingfors universitet, Erik Castrén-institutet
Direktör Sirpa Rautio, Människorättscentret

Delegationens sekreterare:

Iina Peltonen, iina.peltonen@formin.fi

Takaisin ylös