Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ihmisoikeusvalitukset kansainvälisille elimille

Ihmisoikeusvalituksia käsitellään YK:n ja Euroopan neuvoston alaisissa lainkäyttö- ja tutkintaelimissä. Elinten toimivalta perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka Suomi on allekirjoittanut ja saattanut kansallisesti voimaan.

Jos suomalainen viranomainen toiminnallaan loukkaa henkilön sopimuksella turvattua ihmisoikeutta, voi yksityinen henkilö tai oikeushenkilö tehdä ihmisoikeusvalituksen Suomen valtiota vastaan.

Edellytys valituksen tekemiselle kansainväliselle lainkäyttö- ja tutkintaelimelle on kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti se, että kaikki asiaa koskevat kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty.

Yleensä tämä tarkoittaa oikeusprosessin viemistä ylimpiin oikeusasteisiin saakka, joita ovat Suomessa korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus.

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Päivitetty 27.5.2015

Takaisin ylös