Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 11.6.2012 | Suomen suurlähetystö, Ottawa

Kanadassa kiinnostusta Suomen vihreän energian osaamista kohtaan

Kanadassa on herätty luonnonvarojen rajallisuuteen Kuva: madlyinlovewithlifeKanadassa on herätty luonnonvarojen rajallisuuteen Kuva: madlyinlovewithlife

Kiinnostus vihreää energiaa, cleantechia ja kestävää kehitystä kohtaan on selvässä kasvussa Kanadassa. Suomea käytetään usein malliesimerkkinä vihreästä yhteiskunnasta. Suomalaisten yritysten aktiivisuus on kuitenkin ollut vaatimatonta

Kanadassa on viime vuosina esiintynyt yhä kasvavaa kiinnostusta vihreää energiaa ja cleantechia kohtaan. Niin päättäjät kuin mediakin käyttävät usein esimerkkeinä Suomea ja muita Pohjoismaita näitä aiheita käsitellessään.

Pohjoismaat ovat kanadalaisesta näkökulmasta katsottuina hyvinkin vihreitä yhteiskuntia. Valtaosa Kanadan energiantuotannosta tulee edelleen öljystä ja maakaasusta, ja myös energiatehokkuus sekä hukkaenergian hyödyntäminen ovat lapsenkengissään. Halvan energian saatavuus Albertan öljyhiekoilta ei ole pakottanut maata kehittämään energiantuotantoaan, mutta luonnonvarojen rajallisuus sekä kestävän kehityksen periaatteet alkavat vähitellen iskostua myös kanadalaisten tajuntaan.

Ottawa Citizen -lehdessä ilmestyi 23. toukokuuta aiheeseen liittyvä kolumni, joka käsitteli pohjoismaisia vihreään energiaan ja kestävään kehitykseen liittyviä innovaatioita ja toimintamalleja. Suomesta erityishuomiota saivat kaukolämpöjärjestelmä sekä hukkaenergian talteenotto ja uudelleen hyödyntäminen. Kanadassa useimmat kotitaloudet lämmitetään kaasulla tai öljyllä toimivilla itsenäisillä lämmitysjärjestelmillä, joiden energiatehokkuudessa on parantamisen varaa.

Suomen osaamiselle tilausta

Suomella Kanadassa erittäin hyvä maine vihreästä energiasta, cleantechista ja kestävästä kehityksestä puhuttaessa. Suomalaisten yritysten investoinnit ja kiinnostus Kanadaa kohtaan eivät kuitenkaan tue tätä kehitystä. Kaukolämmön ja muiden järjestelmien kehittäminen tulee vaatimaan Kanadassa mittavia investointeja ja tilausta suomalaiselle osaamiselle löytyy. Tässä olisi aidosti iskun paikka suomalaisille yrityksille.

Kiinnostus uusiutuvaan energiaan voimakkaassa kasvussa Kanadan vähennettäessä hiilen ja öljyn käyttöä lämmön ja sähkön tuotannossa. Erityisesti biomassa on varteenotettava vaihtoehto raaka-aineen saatavuuden vuoksi. Sen osuus energiantuotannosta Kanadassa on vielä erittäin vaatimaton.

Lämmön- ja sähköntuotannossa ollaan Kanadassa siirtymässä hajautetumpaan tuotantomalliin energiatehokkuuden ja jakeluvarmuuden lisäämiseksi. Lämmönjakelussa kaukolämmön kiinnostavuus kasvaa voimakkaasti. Potentiaalista kertoo se, että kaukolämpöön on liitettynä vasta noin yksi prosentti rakennuksista Kanadassa. Suomessa vastaava luku on lähes kaksi kolmasosaa rakennuskannasta.

Yhdistämällä kaukolämpö biomassalla tuotettuun energiaan voidaan lisätä paikallisen puuraaka-aineen hyödyntämistä. Kiinnostusta Kanadassa on tässä vaiheessa erityisesti pienempien kaupunkien ja taajamien voimaloille, jotka tuottavat sekä sähköä että lämpöä. Tällaisten voimaloiden rakentamisesta on Suomessa jo paljon kokemusta.

Koska Kanadassa ei ole riittävästi omaa osaamista, niin biomassan talteenotossa ja hyödyntämisessä kuin kaukolämmön lisäämisessäkin tarvitaan ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Suomalaisen teknologiaosaamisen tunnettuuden ansiosta kynnys suomalaisyrityksille on alhainen. Keskeisillä kanadalaistoimijoilla on halua toteuttaa konkreettisia hankkeita Suomen kanssa.

Suomalaisyritysten kiinnostus vaatimatonta

Ongelmana Kanadan markkinan hyödyntämiselle erityisesti yritysten puuttuva keskinäinen yhteistyö, jollaiseen useat kilpailijamaat pystyvät. Yritysten tulisi kyetä antamaan kuva kokonaisvaltaisesta osaamisesta ja pystyä tarjoamaan yhdessä projekteja, jotka sisältävät suunnittelua, laitetoimituksia, koulutusta ja muita palveluita. Ongelman korjaamiseksi tulisi yritysten luoda sopiva yhteistyömalli esimerkiksi Finpro Helsingin johdolla. Malli on luonnollisesti monistettavissa muillekin markkinoille. Kanadan osalta suurlähetystön ja Finpron partneriedustajan asiantuntemus ja kontaktit ovat yritysten käytettävissä.

Suomen Ottawan-suurlähetystön ja Finpron Torontossa toimivan partnerikonsultin yritykset aktivoida suomalaistoimijoita ovat usein jääneet vaille vastakaikua. Suurlähetystö ja Finpron konsultti ovat luoneet hyvät suhteet Kanadan kaukolämpöyhdistykseen CDEA:han.

Viimevuotisessa CDEA:n suurkonferenssissa Torontossa oli muutamia suomalaisia asiantuntijoita puhujina, mutta suomalaisia yrityksiä ei ollut paikalla lainkaan. Tanskasta sen sijaan oli kymmeniä yritysten edustajia, jotka esiintyivät näyttävästi yhteisen Tanska-tunnuksen alla, ja myös ruotsalaiset olivat näkyvästi mukana. Tänä kesänä järjestettävään konferenssiin oli suunnitteilla erityinen Suomi-teemapäivä, mutta suomalaisyritysten kiinnostuksen puutteen vuoksi se jouduttiin perumaan.

Herää kysymys, onko usein toistettu visio siitä, että energia- ja ympäristöteollisuus on tulevaisuudessa Suomen johtava teollisuudenala ja vientiveturi sekä Suomi yksi maailman markkinajohtajista alalla sittenkään tarkoitettu todesta otettavaksi. Ilman yritysten aktiivisuutta kaupat väistämättä valuvat kilpailijamaille kuten Ruotsille, Tanskalle ja Itävallalle.
 

Päivitetty 11.6.2012

Takaisin ylös