Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 20.2.2012 | Suomen pääkonsulaatti, Shanghai

Shanghai haluaa maailman finanssikeskukseksi

Shanghai pitää kiinni päätöksestään kasvaa yhdeksi maailman taloudellisista keskuksista. Tähän vaadittaisiin kuitenkin avoimempaa ja vakaampaa kaupankäyntiympäristöä sekä tehokkaampaa viranomaisvalvontaa.

Shanghain bruttokansantuote (n. 0,23 bilj. €) kasvoi vuositasolla 8,2 % samalla, kunkeskeisten kiinteistömarkkinoiden pitkään jatkanut kasvu kääntyi miinusmerkkiseksi (laskua 2,4 %,osuus BKT:stä 5,3 %). Kasvu on ennusteita (n. 9–9.5 %) ja koko manner-Kiinan alustavia BKTkasvulukuja (9,2 %) selvästi heikompi.

Shanghain BKT-kasvu on hidastunut huomattavasti vuoden takaisesta 9,9 %:n lukemasta. Toisaalta kahdeksan prosentin kasvu on täsmälleen linjassa Shanghain viisivuotissuunnitelmassa (2011–2015) asetetun kahdeksan prosentin kasvutavoitteen kanssa. Keskiansiot olivat n. 4372 € kaupunkiväestöllä ja CNY 15 600 n. 1884 € maaseudultamuuttaneella väestöllä.

Osana kokonaisvaltaisen inhimillisen ja ihmislähtöisen kehityksen päämäärää Han korosti voimakkaasti Shanghain toimia kansalaisten huolenaiheiden huomioimiseksi Expo-maailmannäyttelyn Better City, Better Life -iskulauseen hengessä. Viranomaiset kiinnittivät erityistä huomiota hintojen nousuun varsinkin elintarvikkeiden ja vihannesten osalta.

Matkalla ansainväliseksi rahoitus-, logistiikka- ja kauppakeskukseksi

Shanghai jatkoi määrätietoisia pyrkimyksiään kansainväliseksi rahoitus-, kuljetus- ja kauppakeskukseksi. Shanghain rahoitusmarkkinoiden liikevaihto vuonna 2011 oli peräti CNY 420 bilj. (n. 50,7 bilj. €).

Suorat ulkomaiset sijoitukset kasvoivat ennätyslukemiin: investointeja tehtiin ennätyksellisen USD12,6 miljardin (9,69 mrd. €) edestä, missä kasvua edellisvuodesta 13,3 %. Luku kertoo ulkomaistenyritysten vahvasta luottamuksesta Shanghain kasvunäkymiin. Yli 90 ulkomaisen yrityksen alueellista pääkonttoria, investointiyritystä ja tutkimuskeskusta avattiin Shanghaihin.

Kaupungin vähittäismyynti kasvoi kaupungin ilmoituksen mukaan 23 % vuotta aiemmasta, kun taastilastotoimiston ilmoittama kasvu oli 17,1 %, mikä olisi hieman edellisvuoden kasvulukemaa pienempi.Hyödykkeiden tuonti kasvoi 21 % ja vienti 16 % hallituksen tavoitellessa kauppaylijäämän pienentämistä.

Teollisuudesta palveluihin

Shanghai panosti voimakkaasti innovaatioihin, tutkimukseen ja kehitykseen muun muassa konvertoimalla Zizhun teollisuusrakennusalueen tiedepuistoksi ja kehittämällä Yangpun innovaatioaluetta (National Innovation Pilot Zone).

Kaupungin T&K-panostukset saavuttivat jo 2,9 % prosenttia BKT:stä ja patenttien määrä kasvoi kaupunginjohtajan ilmoituksen mukaan liki kolmanneksen edellisvuodesta.

Shanghai Dailyn (1.2.) mukaan Shanghain patenttiviranomaiset käsittelivät v. 2011 yli 80 000 patenttihakemusta, missä lehden mukaan on kasvua edellisvuoteen 12,7 %. Kasvaneesta hakemustenmäärästä huolimatta myönnettyjen patenttien määrä oli 48 000, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän.

Viranomaiset ovat rohkaisseet erityisesti patentoitujen keksintöjen kehittämistä ja patenttienlaatua niiden määrän sijaan.

Shanghai on uusimmassa viisivuotissuunnitelmassa linjannut palvelut (ml. rahoituspalvelut) keihäänkärjeksi pyrkimyksessään kestävämpään kasvuun. Muutosta pidetään välttämättömänä, mikäli Shanghai aikoo olla kansainvälinen finanssikeskus kuluvan vuosikymmenen lopulla. Tavoitteena on verotaakkaa keventämällä edistää palvelusektorin kehitystä ja erityisesti pieniä palveluyrityksiä, jotka ovat kärsineet kasvaneista kuluista (työvoima, aineet ja tarvikkeet) ja tuntuvista luotonannon rajoituksista.

Kaupunginjohtaja luonnehti alkanutta vuotta kriittiseksi Shanghain taloudelliselle muutokselle, jokakorostaa innovaatioita, tieteellistä kehitystä ja yhteiskunnallista kestävyyttä ja pyrkii vähentämäänriippuvuutta raskaasta teollisuudesta, työvoimavaltaisista aloista ja kiinteistömarkkinoista. Sekä BKT:nettä verotuottojen kasvutavoite asetettiin viisivuotissuunnitelman mukaisesti 8 prosenttiin. Työttömyyskaupunkiväestön osalta tulee pitää 4,5 prosentin alapuolella.

Kaupungin BKT-kasvun putoaminen selvästi ennusteita rajummin on yllätys, vaikka Shanghai on jäänytviime vuosina yhä selvemmin manner-Kiinan – ja erityisesti kasvavien toisen ja kolmannen vyöhykkeenkaupunkien – kasvutahdista. Vuoteen 2008 asti Shanghain kasvu oli maan keskiarvoa nopeampaaja vielä vuonna 2010 kasvuprosenttien ero oli vain 0,4 %. Kasvun hidastuminen on kuitenkinseurausta kaupungin tietoisista pyrkimyksistä siirtää raskasta tuotantoteollisuutta sisämaan kasvukeskuksiin sekä hallituksen voimakkaista toimista kiinteistöjen hintojen nousun taltuttamiseksi.Shanghain BKT-kasvutavoite kuluvalle vuodelle mukailee ekonomisten haarukoimaa 8–8,5 % kasvutavoitetta koko manner-Kiinassa. Hallitus julkistaa koko maan kasvutavoitteen maaliskuussa.

Panostukset ruokaturvallisuuteen ja koulutukseen

Shanghai pitää tiukasti kiinni tavoitteestaan tulla yhdeksi maailman johtavista finanssikeskuksista.Kaupunki sijoitettiin jo viidenneksi kilpailukykyisimmäksi finanssikeskukseksi vuonna 2011 sekä kiinalaisessa (Institute of Finance and Banking, Chinese Academy of Social Sciences) että kansainvälisessä (City of London) arvioinnissa – edellään Lontoo, New York, Hongkong ja Singapore. Kuluvan vuoden päätavoitteena on kasvun vakauttaminen turbulentin vuoden jälkeen. Asiantuntija-arvioiden mukaan Shanghailla on vielä tekemistä kilpaillakseen maailman johtavien finanssikeskusten kanssa.

Vaikka esimerkiksi Shanghain pörssi on jo maailman suurimpien joukossa kaupankäyntivolyymilla(pörssin oman ilmoituksen kolmanneksi suurin) ja listattujen yritysten (yli 900) markkinapääomalla mitattuna, tunnettuna haasteena on ulkomaisten yritysten ja sijoittajien houkutteleminen, mikä edellyttää avoimempaa ja vakaampaa kaupankäyntiympäristöä ja tehokkaampaa viranomaisvalvontaa.

Suomen ja suomalaisen osaamisen kannalta erityisen mielenkiintoisia ovat Shanghain ruokaturvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja koulutukseen liittyvät voimakkaat painotukset. Jo ennestään tiukasta ruokakontrollista tunnettu Shanghai on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen, joka onnistuakseen vaatii tiukkaa valvontaa ja merkittäviä investointeja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Kaupunginjohtaja Han luonnehti kuluvaa vuotta kriittiseksi Shanghaille; arvioon on helppo yhtyä. Talouskasvun hidastuessa ja inflaatiopaineiden keskellä on yhä vaikeampi tyydyttää kansalaisten odotuksia elintason noususta samalla, kun kaupunki vie eteenpäin rajua muutosta, jonka onnistuminenvaatii lyhyellä tähtäimellä merkittäviä panostuksia.

 

Päivitetty 19.2.2012

Takaisin ylös